Média

Fúze CEMEX Cement, s.r.o. a CEMEX Development, s.r.o. do CEMEX Czech Republic, s.r.o.


Důležité informace o vnitrostátní fúzi ve společnostech skupiny CEMEX

Fúze CEMEX Cement, s.r.o. a CEMEX Development, s.r.o. do CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Dne 1. května 2018 nabude účinnosti vnitrostátní fúze sloučením, které se účastní společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ: 27892638 jako společnost nástupnická a společnosti CEMEX Cement, s.r.o., IČ 15052320 a společnost CEMEX Development, s.r.o., IČ: 02736802 jako společnosti zanikající. V důsledku fúze dochází k přechodu jmění zanikajících společností na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Podnikatelská činnost společností CEMEX Czech Republic, s.r.o., CEMEX Cement, s.r.o. a CEMEX Development, s.r.o. tak bude nadále vykonávána pouze společností CEMEX Czech Republic, s.r.o.

V souvislosti s uskutečněnou fúzí se žádným způsobem nemění postavení věřitelů, dlužníků, dodavatelů či zákazníků fúzovaných společností. To znamená, že veškeré smluvní vztahy, tj. veškeré platné a účinné smlouvy a dohody uzavřené s některou společností zúčastněných na fúzi zůstávají i nadále v platnosti, přičemž společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ: 27892638 vstupuje ze zákona do všech smluvních vztahů namísto zanikajících společností.

INFORMACE PRO DODAVATELE

Změňte prosím od 1.5.2018 ve svých systémech údaje ohledně zanikajících společností (CEMEX Development, s.r.o. a CEMEX Cement, s.r.o.) na údaje uvedené níže pro společnost nástupnickou (CEMEX Czech Republic, s.r.o.). Veškeré objednávky, faktury a ostatní dokumenty určené společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., CEMEX Cement, s.r.o. nebo CEMEX Development, s.r.o. vystavujte od 1. 5. 2018 (počínaje) výhradně na společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. – dle identifikačních údajů v níže uvedené tabulce pro nástupnickou společnost. CEMEX Czech Republic, s.r.o. dnem účinnosti fúze vstoupí do všech smluvních vztahů zanikajících společností a přebere závazky a pohledávky z nich vyplývající. K přechodu dochází automaticky, ze zákona, není z tohoto důvodu třeba uzavírat nové smlouvy či přepracovávat stávající.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Změňte prosím od 1.5.2018 ve svých systémech údaje ohledně zanikajících společností (CEMEX Development, s.r.o. a CEMEX Cement, s.r.o.) na údaje uvedené výše pro společnost nástupnickou (CEMEX Czech Republic, s.r.o.). Od 1. května 2018 budou objednávky, smlouvy, faktury a ostatní dokumenty týkající se fúzovaných společností vystavované jménem a na účet společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a platby určené některé z fúzovaných společností je třeba zasílat na níže uvedené účty společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. CEMEX Czech Republic, s.r.o. dnem účinnosti fúze vstoupí do všech smluvních vztahů zanikajících společností a přebere závazky a pohledávky z nich vyplývající. K přechodu dochází automaticky, ze zákona, není z tohoto důvodu třeba uzavírat nové smlouvy či přepracovávat stávající.

INFORMACE PRO ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A SPRÁVY A OSTATNÍ INSTITUCE

Na základě oznámení obdrženého v zákonem stanovené lhůtě po dni zápisu fúze do obchodního rejstříku změňte, prosím, identifikační údaje ve Vašich systémech – namísto zanikajících společností CEMEX Cement, s.r.o. nebo CEMEX Development, s.r.o. zaveďte do systému společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. dle identifikačních údajů v níže uvedené tabulce pro nástupnickou společnost. V důsledku fúze se společnost CEMEX Czech Republic stává univerzálním právním nástupcem zanikajících společností. Dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku dochází rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. CEMEX Czech Republic, s.r.o. je s účinností od 1.5.2018 zaměstnavatelem všech dosavadních zaměstnanců CEMEX Cement, s.r.o.

Status

Název společnosti

Zanikající společnost

CEMEX Development, s.r.o.
(před 1. 5. 2018)

Zanikající společnost

CEMEX Cement, s.r.o.
(před 1. 5. 2018)

Nástupnická společnost

CEMEX Czech Republic, s.r.o.         (od 1. 5. 2018)

0273680215052320 27892638
DIČ
CZ02736802CZ15052320 CZ27892638
Zápis v obchodním rejstříku
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222588
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40886
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124693
Sídlo společnosti
Laurinova 2800/4, Praha 5 Stodůlky, PSČ 155 00
Tovární 296, Prachovice, PSČ 538 04
Laurinova 2800/4, Praha 5 Stodůlky, PSČ 155 00
Korespondenční adresa
Laurinova 2880/4, Praha 5 Stodůlky, PSČ 155 00
Tovární 296, Prachovice, PSČ 538 04
Laurinova 2800/4, Praha 5 Stodůlky, 155 00
Adresa pro zasílání faktur

Laurinova 2800/4, Praha 5 Stodůlky, PSČ 155 00

Tovární 296, Prachovice, PSČ 538 04

Tovární 296, Prachovice, PSČ 538 04
E-mailová adresa pro zasílání faktur
cz.efakturace@cemex.comcze.faktury@cemex.comcze.faktury@cemex.com

 

Bankovní spojení

účet č.

Kód banky

IBAN

SWIFT

 

Bankovní spojení

účet č.

Kód banky

IBAN

SWIFT

 

Bankovní spojení

účet č.

Kód banky

IBAN

SWIFT

 

Raiffeisenbank a.s.,

5060019718

5500

CZ5155000000005060019718

RZBBCCZPP

ING Bank N.V.

1000260309

3500

CZ1435000000001000260309

INGBCZPP

 

Raiffeisenbank a.s.,

5080134270

5500

CZ5955000000005080134270

RZBBCCZPP

 

 

 

 

 

 

Platby v CZK

ING Bank N.V.,

1000260309

3500

CZ14 3500 0000 0010 0026 0309

INGBCZPP

Raiffeisenbank a.s.,

5080134270

5500

CZ5955000000005080134270

RZBBCCZPP

Platby v EUR

ING Bank N.V.,

1330260301

3500

CZ2635000000001330260301

INGBCZPP

Datová schránka
343ej8mhuyeezd vrkvcuz

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost. Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com. Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved