Static Image
Média

Iniciativy CEMEXu v oblasti výstavby pomohly více než 2 mil. lidí


16.04.2013

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX) dnes zveřejnila svou zprávu o udržitelném rozvoji 2012 Sustainable Development Report. Společnost mimo jiné oznámila, že její rozličné iniciativy výstavby svépomocí, včetně projektů Patrimonio Hoy, ConstruApoyo a Productive Centers of Self-Employment, od začátku pomohly již více než 2 milionům lidí.

Jelikož se očekává, že světová populace dosáhne do roku 2050 devíti miliard, CEMEX se zaměřuje na plnění potřeb této rostoucí populace, přičemž současně chrání životní prostředí a přispívá k navrhování městského prostředí s efektivním využitím zdrojů. Zpráva 2012 Sustainable Development Report společnosti CEMEX shrnuje její roli v „budování měst budoucnost“ (“Building the Cities of the Future”).

„CEMEX má povinnost pomáhat vytvářet udržitelné bydlení a infrastrukturu, kterou bude společnost v nadcházejících letech potřebovat. Jak tato zpráva uvádí, již jsme v této oblasti učinili významný pokrok a jsem si jist, že budeme tento závazek v nadcházejících letech dále rozvíjet,“ řekl Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX.
CEMEX v této nejnovější zprávě vykazuje významný pokrok u hlavních priorit, jako je strategie redukce uhlíkových emisí, udržitelné stavebnictví, environmentální management a management biodiverzity, bezpečnost na pracovišti, iniciativy dostupného bydlení a infrastruktury na podporu komunit po celém světě a vývoj inovativních produktů určených na podporu udržitelného chování koncových uživatelů. Nejdůležitější body této zprávy jsou:
  • Společnost spustila služby pro zelené budovy CEMEX Green Building Services na podporu klientů při realizaci projektů certifikovaných podle systémů LEED či BREEAM s integrovanou nabídkou, která zahrnuje bioklimatickou architekturu a inženýrské služby v oblasti energetické účinnosti.
  • CEMEX koncipoval a navrhl globální produkty, která mají mít pozitivní dopad na bezpečnost na staveništi, podporovat efektivní stavební postupy, rozumně chránit životně důležité přírodní zdroje, snížit uhlíkovou stopu a zlepšit kvalitu života v rychle se měnících městech.
  • CEMEX představil nový, modulární, lehký stavební systém pro cenově dostupnou vertikální bytovou výstavbu.
  • Společnost v průběhu roku 2012 pomohla k dokončení téměř 3.000 projektů dostupného bydlení.
  • CEMEX podpořil více než 42.900 rodin při výstavbě 407.000 m2 prostoru pro bydlení prostřednictvím svého programu Patrimonio Hoy.
  • V roce 2012 CEMEX přeměnil zemědělský, průmyslový a komunální odpad na palivo pro své cementářské pece a dosáhl 27% substituce alternativními palivy. Iniciativy společnosti pro snížení uhlíkových emisí celkově ušetřily 7,8 mil. tun CO2, což odpovídá emisím, které vyprodukuje 1,5 milionu aut.
  • V roce 2012 CEMEX dokončil 315 infrastrukturních projektů včetně řešení pro udržitelné systémy hromadné dopravy v Latinské Americe, jako je metrobus (Bus Rapid Transit) a metro.

Pokud se chcete dozvědět více o udržitelné strategii a snahách společnosti CEMEX, přečtěte si její zprávu 2012 Sustainable Development Report, která získala aplikační úroveň GRI A+ v pěti po sobě jdoucích letech a je k dispozici online na adrese:http://www.cemex.com/SustainableDevelopment/GlobalReports.aspx

Následující video informuje o strategické pozici společnosti CEMEX, díky níž může pomáhat městům budoucnosti:http://www.youtube.com/watch?v=Un0sB9zwnpk&list=UURd_BzZqdIXWe9fCqbScwVw&index=1

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved