Static Image
O CEMEXu

Insider Trading

Zlaté pravidlo: Je nezákonné a v rozporu se zásadami společnosti CEMEX využívat závažné neveřejné informace k investičnímu rozhodování.


Co to znamená? Federální zákony Mexika a Spojených států zakazují využívat závažné neveřejné informace o společnosti CEMEX nebo jiné společnosti při investičních rozhodováních týkajících se cenných papírů společnosti CEMEX nebo jiné takové společnosti.

Informace je považována za „závažnou“, pokud by rozumný člověk informaci pokládal za relevantní při rozhodování o investici. Závažnými informacemi mohou být výsledky prodeje a výnosů, zásadní změny v produktových řadách, navrhované fúze, akvizice, zbavení práva, dividendy v hotovosti a akciích, vyplacení cenných papírů, plány na odkup akcií, rekapitalizační programy, nabídky cenných papírů a soudní spory a vyšetřování. Zaměstnanci jsou vyloučeni z obchodování s jakýmikoli cennými papíry, které CEMEX plánuje získat jak před, tak i po oznámení akvizice.

„Investiční rozhodnutí“ je rozhodnutí koupit nebo prodat cenný papír. V některých případech (například pokud již byly dány instrukce k prodeji nebo nákupu) může rozhodnutí držet cenný papír být také „investičním rozhodnutím“.

„Cenný papír“ je veřejně obchodovaný nástroj, který představuje ekonomický zájem na spo-lečnosti nebo jiném emitentovi, a může být ve formě kapitálu nebo dluhu. Příkladem cenných papírů jsou akcie, CPO, ADS, dluhopisy a směnky. Cenným papírem je rovněž derivát, jehož podkladem jsou jakékoli takové cenné papíry.

Proč je to důležité? Insider trading na základě závažných neveřejných informací představuje nelegální a neetickou aktivitu, která podkopává důvěru investorů; může značně poškodit firemní i osobní pověst a může vyústit ve velké občanskoprávní pokuty, ztráty zisků plynoucích z nedovoleného obchodování a tresty za porušení zákona až do výše 10 let vězení. Stejné sankce a pokuty mohou být uvaleny na třetí strany, které jednají na základě informací získaných od insiderů a zaměstnanců společnosti CEMEX.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved