O CEMEXu

Integrovaný systém řízení

Společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Sand, k.s. mají zaveden systém  řízení  managementu kvality dle normy  ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

 


Veškeré betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o. v České republice
jsou certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001:


Veškeré lomy a šterkovny CEMEX Sand, k.s. v České republice
jsou certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001:

Oba provozy divize CEMEX Czech Republic, s.r.o. v České republice - cementárna Prachovice a cementová mlýnice Dětmarovice jsou certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001:


Certifikace integrovaného systému řízení pro naše betonárny, lomy, štěrkovny a cementárnu je potvrzením, že společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Sand, k.s. mají vytvořený, dokumentovaný a udržovaný systém integrovaného managementu v souladu s požadavky níže uvedených norem a uplatňuje jej v praxi.

 

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

Norma OHSAS 18001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.


 

Politika integrovaného systému řízení

Vedení společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Sand, k.s. se v současnosti řídí interní Politikou integrovaného systému řízení, která zahrnuje řízení kvality, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hospodaření s energiemi.

Více informací naleznete v souboru .pdf zde.

 

Vedení společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. vytvořilo, zavedlo a udržuje Politiku kvality, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, environmentu a hospodaření s energiemi.

Více informací naleznete v souboru .pdf zde. 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved