Média

Saint-Jean-de-Luz zpevňuje mořské hráze za použití „podvodního“ betonu CEMEX


Záliv ve francouzském kantonu Saint-Jean-de-Luz chrání před přílivem tři hráze - Artha (250 m), Sainte-Barbe (180 m) a Socoa (490 m). Byly postaveny už za Napoleona III. a vyžadují pravidelnou údržbu. Úřady departementu Pyrénées-Atlantiques naplánovaly na rok 2016 tři série generálních oprav v reakci na škody, které způsobily nedávné bouře.


Závod s přílivem
Oprava stupňů* mořské hráze Artha, ležící uprostřed zálivu, si vyžádala komplikované práce, jež byly skutečným „závodem s časem“ a probíhaly pouze v době, kdy to umožňoval vítr, příliv a déšť. Použit byl CXB Hyperfluide C35/45 XS3 Dmax 10 S4, „podvodní“ beton na míru. Instalace bednění a lití probíhalo denně během 4-5h časového okna mezi přílivy. Realizační tým (tucet zedníků a námořníků z odboru pro námořnictví a rybářství (Maritime and Fishing)) dojížděl na stavbu člunem, materiály spouštěla helikoptéra vzlétající z heliportu v pevnosti Socoa. Přípravné práce byly závodem s časem. Beton bylo nutné lít přesně o 2 hodiny později, aby ztuhl, než přijde další příliv. V této fázi nesměly autodomíchávače  z výrobního závodu CEMEX v Saint-Jean-de-Luz  ztratit ani minutu: helikoptéra na ně čekala. Naplánováno bylo dvacet dvou až tří minutových střídání. V rámci této první etapy prací dodal CEMEX 80 m3 tekuté betonové směsi s použitím tří rotačních shrnovacích kotoučů.

Betony odolné proti vodě a soli a šetrné k mořskému prostředí

Na opravu mořské hráze Sainte-Barbe a Socoa CEMEX doporučil použít inovativní betony upravené tak, aby vyhovovaly novým požadavkům odboru pro rybolov a přístaviště (Fisheries and Port). Pro Sainte-Barbe byl vybrán beton CXB Hydro. Nevyluhovává se a je odolný vůči mořské vodě, má všechny vlastnosti potřebné pro stavbu děl pod mořem. Jelikož netvoří cementové mléko (akumulace jemných částic na povrchu čerstvého betonu kvůli vzlínání vody – jako když se použije nadbytek záměsové vody), splňuje navíc i ekologické požadavky ministerských úřadů pro vodní cesty: riziko vyluhování betonu ve slané vodě, částice nebezpečné pro flóru a faunu, znečištění pláží atd.). Na tuto mořskou hráz bylo dne 19 a 20. září 2016 použito 12 m3 tohoto betonu, a to s vynikajícím výsledkem z hlediska plasticity i manipulace. Poslední etapa prací byla zahájena na konci roku 2016. Mořská hráz Socoa byla zpevněna pomocí nového typu betonu Promptis™, který se nevyluhuje a mimořádně rychle schne. Tento závod s časem byl vyhrán díky spolupráci s týmem CEMEX Concretes ze Saint-Jean-de-Luz. Těmito třemi etapami prací CEMEX potvrdil svou schopnost nabízet cílená, inovativní řešení na míru pro náročná prostředí. Odolnost těchto tří betonů proti přílivu a odlivu bude během následujících měsíců pečlivě sledována za účelem optimalizace zesílení těchto mořských hrází.

*Úzký výběžek, stezka nebo římsa, typicky nahoře nebo dole na svahu; také val nebo stěna ze zeminy či písku – slovník Merriam-Webster Dictionary

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved