Kariéra

Představujeme Vám naše oddělení

V České republice zaměstnává skupina CEMEX téměř 1000 lidí. Podnikání vedeme ve společném úsilí různých funkčních oblastí. Naše organizační struktura přiřazuje každé z těchto oblastí jasné poslání, které přispívá k budování úspěchu společnosti CEMEX.


 • Nákup
  Ve společnosti CEMEX rozvíjíme dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli založené na důvěře a na našich základních hodnotách: spolupráce, bezúhonnost a vedoucí pozice. Úkolem oddělení procurementu je stavět na těchto vztazích při nákupu zboží a služeb, které společnost potřebuje pro svůj celosvětový provoz, a využívat odborných znalostí našeho týmu na místní a regionální úrovni k tomu, abychom tyto činnosti mohli provádět včas a efektivně. Na podnikové úrovni toto oddělení provádí globální vyjednávání a organizuje provozní normy.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Obchod
  Naším cílem v obchodní oblasti je učinit ze společnosti CEMEX preferovaného partnera zákazníků pro všechny typy staveb. Budujeme a rozvíjíme vztahy se zákazníky a poskytujeme jim rady pro zajištění, aby jimi zakoupené výrobky nebo služby byly efektivní a optimální z hlediska krátkodobých i dlouhodobých potřeb.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Lidské zdroje
  Naším úkolem je umožnit lidem přispívat k plnění našich obchodních plánů a dosahovat jejich osobních i profesních cílů. Součástí naší práce je zajišťovat, abychom v rámci celé organizace měli talentované lidi, kteří dokážou realizovat naši obchodní strategii a hledí do budoucnosti společnosti CEMEX. Tohoto cíle dosahujeme tím, že naše zaměstnance rozvíjíme, na správnou pozici ve správný čas dosazujeme nejlepší talenty a vytváříme účinné pobídkové struktury. Kromě toho se snažíme zajistit bezpečné, pozitivní, spravedlivé a etické pracovní prostředí, které podporuje kulturu výkonnosti a zároveň umožňuje jednotlivcům podávat nejlepší výsledky.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Marketing
  Naším úkolem je podporovat strategii společnosti CEMEX prostřednictvím diferenciace našich produktů a služeb od našich konkurentů, definování našich nabídek s přidanou hodnotou a hledání mechanismů pro splnění našich slibů na každém z našich trhů. Abychom toho dosáhli, spolupracujeme s jinými podnikovými oblastmi na vývoji inovativních produktů, které splňují potřeby našich zákazníků a zároveň minimalizují dopad na životní prostředí, a navrhujeme zákaznickou podporu a služby, které zlepšují celkový dojem a budují loajalitu zákazníků.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Naším posláním je podporovat výkon a kulturu společnosti CEMEX v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS). Jako hlavní hráč v globálním průmyslu stavebních hmot čelíme široké škále výzev. Výroba, skladování, přeprava a distribuce našich produktů zahrnuje nebezpečí a rizika, která, pokud nejsou kontrolována, mohou způsobit újmu na zdraví nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu je naší hlavní prioritou, aby naši zaměstnanci byli zdraví a v bezpečí a abychom snižovali dopady naší činnosti na životní prostředí. Snažíme se mít nula ekologických, bezpečnostních a zdravotních incidentů; na dosažení tohoto cíle důsledně pracujeme.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Komunikace a vztahy s veřejností
  Náš firemní tým pro komunikaci a vztahy s veřejností je odpovědný za budování a udržování dobré pověsti společnosti CEMEX. Provádíme výzkum, vývoj, formulování a slaďování našich firemních zpráv, které následně sdělujeme interním a externím zájmovým stranám způsobem, který zajišťuje dosažení nejlepšího možného účinku.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Logistika
  Logistický tým řídí dopravu surovin pro cementárny a betonárny i dodávky kameniva, cementu a transportního betonu zákazníkům a partnerům společnosti CEMEX. Naším úkolem je dodávat našim zákazníkům zboží včas při současném dodržování nejpřísnějších bezpečnostních standardů pro zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců i komunit.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Životní prostředí
  Jako globální firma chápeme a přijímáme svou odpovědnost řešit některé z největších a nejsložitějších úkolů společnosti, jako je například změna klimatu a potřeba zajistit všeobecnou dostupnost bydlení a infrastruktury. Úkolem naší podnikové oblasti je podporovat iniciativy, které naší společnosti pomáhají poskytovat stavební řešení, jež snižují naši ekologickou stopu a zvyšují hodnotu pro zájmové strany.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Provoz
  Úkolem naší podnikové oblasti je vyrábět cement, kamenivo a beton, který splňuje ty nejvyšší světové bezpečnostní standardy a zároveň má co nejmenší dopad na životní prostředí. Naší povinností a cílem je poskytovat zákazníkům prvotřídní produkty a současně vyrábět efektivním a udržitelným způsobem.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Controlling
  Naším úkolem je optimalizovat využívání našich zdrojů a snižovat náklady na kapitál prostřednictvím silného vztahu s globální finanční komunitou. Také zajišťujeme, aby všechny místní finanční iniciativy byly v souladu s naším globálním finančním podnikatelským plánem. Aby bylo zajištěno efektivní řízení firemní hotovosti, poskytujeme infrastrukturu pro inkaso a platby, na základě makroekonomické i mikroekonomické analýzy odhadujeme provozní a finanční výsledky, dohlížíme na portfolio operativního leasingu, identifikujeme a implementujeme finanční řešení, která zlepšují provozní kapitál, vyjednáváme podmínky s finančními institucemi a budujeme spojenectví s interními a externími zainteresovanými stranami.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Technologie
  Úkolem technologického týmu je zajistit, aby CEMEX chápal a využíval prvotřídní technologii k zajištění konkurenceschopné vedoucí pozice pro naše výrobní zařízení. Shromažďujeme tržní a konkurenční technologické znalosti s cílem vyvíjet, hodnotit a integrovat do naší společnosti nové výrobní technologie a procesy.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Strategické plánování
  V podnikové oblasti strategického plánování máme přímý vliv na budoucí směřování společnosti tím, že pomáháme definovat strategický směr a hlavní priority CEMEXu. Naším úkolem je maximalizovat ziskový růst společnosti CEMEX, proto navrhujeme její vizi budoucnosti, odhadujeme makroekonomické a mikroekonomické trendy, stanovujeme prioritní podnikové činnosti a zeměpisné oblasti, na které bychom se měli zaměřit, a alokujeme investice společnosti. Dále vrcholovému managementu poskytujeme potřebné analýzy a doporučení pro efektivní rozhodování prostřednictvím rozpočtování, hodnocení a schvalování investic (kapitálových výdajů), ekonomické analýzy našich trhů i strategické plánování.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení
 • Právní
  Tato podniková oblast má významný vliv na to, jak CEMEX podniká. Naším úkolem je poskytovat nejlepší možnou právní pomoc pro širokou škálu transakcí a identifikovat případná právní rizika a trendy, které mohou mít na společnost vliv. Náš úhel pohledu a zkušenosti využíváme k podpoře firemních priorit tím, že právní otázky řešíme s orientací na řešení, proaktivně předvídáme problémy a identifikujeme příležitosti pro všechny podnikové oblasti.
  Přečtěte si, jaké výzvy vás čekají v tomto oddělení

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved