Kariéra

Komunikace a vztahy s veřejností

Náš firemní tým pro komunikaci a vztahy s veřejností je odpovědný za budování a udržování dobré pověsti společnosti CEMEX. Provádíme výzkum, vývoj, formulování a slaďování našich firemních zpráv, které následně sdělujeme interním a externím zájmovým stranám způsobem, který zajišťuje dosažení nejlepšího možného účinku. Také řešíme případné negativní zprávy, které kolují o naší společnosti. Naším hlavním cílem je pomáhat, aby společnost CEMEX byla v každém z našich podniků po celém světě vnímána jako to, čím skutečně je: preferovaný zaměstnavatel, preferovaný soused a preferovaný partner.

Poslání

Hlavním úkolem tohoto oddělení je neustále definovat a revidovat názor společnosti CEMEX na hlavní světové problémy. Tyto názory pak sdělujeme a vysvětlujeme našim vedoucím pracovníkům, aby mohli maximálně využívat svých průběžných rozhovorů s různými interními a externími posluchači, od zaměstnanců a zákazníků po vlády a nevládní organizace.   Každý den pracujeme na tom, abychom našim zainteresovaným stranám pomohli uvědomovat si všechny pozitivní příspěvky společnosti CEMEX po celém světě. Máme také silný interní přístup, který podněcuje spolupráci a koordinaci mezi všemi funkčními oblastmi podniku.

Staňte se součástí 

Vítáme lidi s nejrůznějším vzděláním a ze všech kulturních prostředí, kteří vynikají v týmové práci a spolupráci. Také zjišťujeme, že se v naší skupině daří lidem s dobrými analytickými, sociálními a literárními schopnostmi. Pokud chcete být součástí týmu, který každý den pracuje na překonávání nových výzev, pak pro vás bude oblast podnikové komunikace a veřejných záležitostí zajímavou kariérní volbou.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved