Kariéra

Lidské zdroje

Naším úkolem je umožnit lidem přispívat k plnění našich obchodních plánů a dosahovat jejich osobních i profesních cílů. Součástí naší práce je zajišťovat, abychom v rámci celé organizace měli talentované lidi, kteří dokážou realizovat naši obchodní strategii a hledí do budoucnosti společnosti CEMEX. Tohoto cíle dosahujeme tím, že naše zaměstnance rozvíjíme, na správnou pozici ve správný čas dosazujeme nejlepší talenty a vytváříme účinné pobídkové struktury. Kromě toho se snažíme zajistit bezpečné, pozitivní, spravedlivé a etické pracovní prostředí, které podporuje kulturu výkonnosti a zároveň umožňuje jednotlivcům podávat nejlepší výsledky.


Poslání

Je pro nás důležité, abychom přitahovali, rozpoznávali, vybírali, rozvíjeli a udržovali si nejlepší talenty. Dále se snažíme neustále zlepšovat naše pracovní prostředí a očekáváme, že naši lídři se se svými týmy zapojí efektivním způsobem, který podporuje růst podniku. Zajišťujeme, aby společnost měla na nejdůležitějších pozicích správné talenty - co do množství i kvality - a vyvíjíme organizační schopnosti, které podporují strategii společnosti CEMEX neustále přetvářet a vyvíjet naše podnikání.  

Staňte se součástí

Oblast lidských zdrojů vám nabízí skvělou příležitost pomoci budovat organizační schopnosti, které povedou k úspěchu společnosti CEMEX. Péče o lidi, osobní i profesní, má pro naši práci zásadní význam. Členové týmu musí být otevřeni novým myšlenkám a mít schopnost naslouchat, vytvářet spojenectví, uplatňovat svůj vliv a mít schopnost empatie. Kromě zkušeností s poradenstvím a organizačním rozvojem musí mít členové týmu také chuť ovlivňovat naše vůdčí schopnosti, schopnost pracovat v měnících se situacích, účinně řešit řízení změn a měřit důsledky.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved