O CEMEXu

Vedení společnosti CEMEX


Hermann Dietrich

Generální ředitel

Hermann Dietrich nastoupil do Readymixu v roce 1999 a působil na různých pozicích v Německu a Velké Británii. V německém CEMEXu zastával vedoucí pozice ve strategickém plánování. V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Hermann Dietrich získal magisterský titul v Obchodní administrativě na univerzitách ve Vídni a Bruselu. 

 


Jan Kučeva

Ready Mix Director (Divize beton)

Jako ředitel Divize beton je Jan Kučeva zodpovědný za celkový výsledek této divize, dále za výrobu, obchod, techniku a technologii. Nastoupil do CEMEXu v roce 2000 na pozici vedoucího a obchodního zástupce betonáren Šenov a Stonava. V průběhu své kariéry v CEMEXu se vypracoval na vedoucího ostravské oblasti, později na klastr manažera ostravského klastru, dále na manažera oblasti Morava až na současnou pozici ředitele Divize beton. Jan Kučeva vystudoval geologii na Vysoké škole báňské.


Reinhold Schneider

Vice prezeident pro Českou republiku a Německo (Divize cement)

Jako Vice prezident obchodu a logistiky Divize cement je Reinhold Schneider zodpovědný za prodej cementu a přísad, dále za logistiku, dopravu a dispečink. Do jeho kompetence spadá společnost CEMEX Logistics (dříve TransPlus). Pan Schneider je zkušeným odborníkem s dlouholetou praxí ve společnosti. Do CEMEXu nastoupil 1. června 1994 a za uplynulých 20 let zastával řadu různých pozic – obchodní zástupce, oblastní obchodní manažer, regionální manager nebo ředitel pro klíčové zákazníky. V lednu 2015 byl jmenován Více prezidentem pro obchod pro Německo a Skandinávské země. Reinhold Schneider získal titul z fyzikálního inženýrství, později úspěšně absolvoval pokročilou úroveň školení o technologii betonu (DBV) a CEMEX Achieve leadership program v roce 2013.


Luboš Merunka

Aggregates Director (Divize kamenivo)

Jako ředitel Divize kameniva je Luboš Merunka odpovědný za výrobu a prodej na 11 štěrkopískovnách v ČR a 9 lomech v ČR a SR. Před nástupem do CEMEXu pracoval v těžebním průmyslu, po dobu čtyř let ve společnosti Tarmac (Anglo American Group) a poté šest let ve společnosti Holcim na pozicích Business Developer, Project Manager, ředitel pro kamenivo v ČR a ředitel pro kamenivo střední a východní Evropa (CEE). V lednu 2015 se Luboš Merunka stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Luboš Merunka absolvoval Technickou Univerzitu v Liberci (magisterský titul), University of New York, Universitaire Kurt Bosch v Praze (MBA), následně pak postgraduální studia na Vysoké škole báňské v Ostravě a University of Leicester UK (Department of Geology).


Michaela Lagerová

Ředitelka HR, právních záležitostí, komunikace a vztahů s veřejností

Michaela Lagerová nastoupila do společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. jako Ředitelka  HR, právních záležitostí, komunikace a vztahů s veřejností v červenci 2017. Paní Lagerová má již dvacetileté pracovní zkušenosti z oboru řízení lidských zdrojů. V posledních letech pracovala jako personální ředitelka ve firmách AB Facilities nebo Schindler, kde mimo jiné řídila oblasti lidských zdrojů, BOZP, komunikace nebo etické chování firmy a odpovídala za dvě země - Českou a Slovenskou republiku. Michaela Lagerová je absolventkou bakalářského studia na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE) se specializací na personalistiku. Dále je držitelkou titulu MBA v oboru "Řízení změn" (Change Management) na University of New York v Praze.


Ondřej Smrček

Commercial Development Manager (Rozvoj obchodu)

Jako manažer pro rozvoj obchodu Ondřej Smrček zodpovídá za marketing a podporu prodeje produktů CEMEXu. Mimo to vede dceřinou společnost CEMEX Elegohouse, která dodává základové a stropní desky na klíč. Do jeho kompetence spadá také společenská odpovědnost firmy (CSR), interní komunikace a zviditelňování značky CEMEX mezi odbornou i laickou veřejností. Do CEMEXu nastoupil v roce 2007 na pozici analytika pro Strategické plánování. Ondřej Smrček je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze (specializace mezinárodní obchod a logistika) a oboru Strategický marketing na University of Western Ontario - Richard Ivey School of Business.  V současné době studuje EMBA program na University of Pittsburgh.


Justus Geiseler

BSO Director Central Europe

Justus Geiseler je jako BSO (Business Service Organization) ředitel zodpovědný za aktivity v Německu a střední Evropě. Do CEMEXu v Německu nastoupil v roce 1997 jako kontrolor dopravy Divize beton v regionu Berlín-Brandenburg. Od té doby prošel mnoha manažerskými pozicemi v oboru účetnictví a controllingu. V roce 2005 Justus Geiseler převzal účetní oddělení celého koncernu a v roce 2007 se stal technickým manažerem pro účetnictví v regionu EMEAA.  V letech 2010 a 2011 byl zodpovědný za implementaci BSO modelu. V roce 2012 a 2013 Justus Geiseler řídil projekt ASSET, reorganizaci BSO a převod mnoha aktivit do IBM. V roce 2014 se podílel na stabilizaci projektu ASSET a Wellington (transakce mezi CEMEXem a Holcimem). V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice.


Filip Matoušek

BSO Manager

Jako manažer oddělení podporujících chod společnosti je Filip Matoušek zodpovědný za finance a hospodaření (pohledávky, fakturaci, účetnictví, platební styk, konsolidace, reporting a daně). Do jeho kompetence spadá také IT oddělení. Do CEMEXu Filip Matoušek nastoupil poprvé v roce 2006, kde se postupně vypracoval na pozici manažer planningu. Po čtyřech letech odešel získat další profesní zkušenosti do společností ČSA a AWT. Před dvěma lety se Filip Matoušek vrátil do CEMEXu na pozici manažera financí. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, magisterský titul získal v oboru Obchod a marketing.


Henning Weber

Cement Operations & Technology Vice President CZE & GER (Divize cement)

Jako provozní a technologický viceprezident Divize cement pro Německo a Českou republiku je Henning Weber zodpovědný za oblast cementu v obou zemích. Henning nastoupil do německého CEMEXu v roce 2007 jako vedoucí cementárny v Dortmundu, pak vystřídal různé provozy a manažerské pozice. Poslední čtyři roky řídil cementárny v západním klastru Německa (Beckum, Dortmund a Schwelgern), které přešly pod Holcim. Před svým nástupem do CEMEXu pracoval na různých cementárnách (Lafarge, Jordan Cement Factories) v Německu, Rakousku, Jordánsku a Kanadě. Henning Weber získal titul inženýra v oboru Nerostné suroviny na Technické univerzitě Clausthal.


Karol Czubara

Cement Operations Director (Divize cement)

Jako provozní ředitel Divize cementu je Karol Czubara zodpovědný za oblast výroby cementu a technologie pro celou Českou republiku. Odpovídá za cementárnu Prachovice a cementovou mlýnici Dětmarovice.  Než nastoupil do  CEMEXu v České Republice (v roce 2009), pracoval 5 let v CEMEXu Polsko na různých pozicích v oblasti Cement Operations, např. jako Process Engineer v cementárně Rudniki. Karol Czubara vystudoval Vysokou školu báňskou v Krakowě, fakultu Nauka o materiálech a keramice se specializací Technologie vazebných materiálů.


Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved