Udržitelný rozvoj

Měříme uhlíkovou stopu

Udržitelný rozvoj je důležitou součástí strategie společnosti CEMEX, což také dokazuje náš závazek ke kontrole a snižování dopadu na životní prostředí. Jsme si vědomi vlivu, jaký mají emise skleníkových plynů z našich výrobních procesů na životní prostředí, a proto se CEMEX v roce 2000 rozhodl, že se stane jedním ze zakládajících členů iniciativy pro udržitelnou výrobu cementu „Cement Sustainability Initiative“ Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj. Při dalším plnění svého závazku se v roce 2010 CEMEX rozhodl změřit plný dopad svých emisí prostřednictvím inovativního nástroje na měření uhlíkové stopy.


Co si představit pod pojmem uhlíková stopa?

Uhlíková stopa měří množství oxidu uhličitého (CO2) a ekvivalentních emisí přímo nebo nepřímo produkovaných během celého výrobního procesu až po expedici ze závodů společnosti CEMEX, tj. zohlednění všech fází výroby od těžby surovin z přírodních zdrojů a jejich dopravy, zpracování a případné balení, až do okamžiku, kdy výrobek opustí závod společnosti CEMEX.

CEMEX vyvinul vlastní metodiku uhlíkové stopy s následujícími cíli:

  • Změřit emise CO2 zvýroby našich výrobků na pomoc při jejich snižování.
  • Provést porovnání závodů vrámci společnosti scílem průběžně snižovat naši uhlíkovou stopu.
  • Komunikovat partnerům informace o uhlíkové stopě našich výrobků.
  • Tyto informace umožní našim zákazníkům zjistit uhlíkovou stopu výrobků společnosti CEMEX použité pro jejich projekty.

Proč je důležité ji měřit?

Znát uhlíkovou stopu našich výrobků znamená odhalit rozsah, v jakém přispíváme ke klimatickým změnám, a je to první krok ve snižování našich emisí CO2 do atmosféry. Získáváme tak možnost informovat naše zákazníky o vlivu skleníkových plynů z používaných výrobků na životní prostředí, díky čemuž mohou vypočítat uhlíkovou stopu svých projektů. Význam těchto informací v dnešní uvědomělé společnosti nabývá na důležitosti.

Jak jsme ji vypočítali?

Metodika je založena na normě ISO 14040:2006 „Hodnocení životního cyklu výrobků“ a normě PAS 2050:2008 „Specifikace pro hodnocení emisí skleníkových plynů životního cyklu zboží a služeb“ a také na návrzích normy ISO 14067 „Uhlíková stopa výrobků“ a protokolu Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj/“Norma pro účetnictví a výkaznictví životního cyklu výrobku“.

Souhrnná tabulka s výsledky stanovení CO2 ekv. v ČR

 DIVIZE ROK
2010
2011
 BETON (t CO2/m3)
0,2129990,215148
 KAMENIVO (t CO2/t)
0,0022240,002282 
 CEMENT (t CO2/t)
0,942797 0,913861 

 

 

 

 

 

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved