Média

Na Druhý svátek vánoční byly spatřeny hrdličky ve štěrkovně CEMEXu v Anglii

CEMEX: Akční plán biodiverzity

Druhý svátek vánoční připadá na 26. prosince a podle staré anglické koledy se traduje, že je to den, kdy se pravá láska ukáže v podobě dvou hrdliček. Společnosti CEMEX ve Velké Británii a organizaci  BirdLife International se však letos společnými silami podařilo něco lepšího – ve štěrkovně CEMEXu ve Velké Británii byly pozorovány tři mladé hrdličky!
Červený seznam ohrožených druhů (IUCN Red List - IUCN 2015) uvádí smutné, ale nepřekvapivé zprávy o tom, že hrdlička divoká (Streptopelia turtur) byla v seznamu posunuta do kategorie „ohrožená“, což znamená, že jí ve střednědobém horizontu hrozí vysoké riziko vyhynutí. Jelikož se za hlavní důvod poklesu populace hrdliček považuje nedostatek vhodného přirozeného prostředí a s tím související nedostatek potravy v místě jejich výskytu, CEMEX a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB, britský partner organizace BirdLife International) se v roce 2014 zapojili do tříletého pilotního záchranného projektu v devíti štěrkovnách společnosti CEMEX ve střední Anglii.

Nyní probíhá druhý rok našeho záchranného projektu. Zaměstnanci společnosti CEMEX spolu s místními dobrovolníky dvakrát za každou chovnou sezónu kontrolují celkem 10 štěrkoven CEMEXu. Čtyři z nich byly osety speciální směsí semen, která je ideální potravou pro tyto ptáky. Hrdličky byly od té doby pozorovány ve dvou z těchto štěrkoven, a to včetně tří mláďat. Je tedy velmi pravděpodobné, že mláďata se narodila ve štěrkovně společnosti CEMEX v roce 2015. Ve spolupráci s odborníky na ochranu přírody z RSPB bude posouzena efektivita a přínos tohoto zásahu.

 

 

 

 

 

  

 

Součástí projektu je zasetí speciální směsi semen, která je pro hrdličky perfektní potravou

„Hrdlička je stěhovavý pták, takže je důležité, aby ochranná opatření kopírovala její migrační trasy. Některé štěrkovny společnosti CEMEX spadají do západoevropského migračního koridoru hrdliček, a mohou proto tento ohrožený ptačí druh podporovat,“ řekl Richard Grimmett, ředitel ochranné péče v BirdLife International.

Jelikož nás dosavadní úspěch povzbudil, zaměřili jsme se také za hranice Velké Británie a spustili pilotní projekt v naší štěrkovně Bouafles ve Francii. Zde je naplánováno několik opatření, na kterých se začne pracovat v roce 2016. Tým společnosti CEMEX ve Francii chce vytvořit a udržovat husté živé ploty, věnovat celé pozemky vegetaci vhodné pro hrdličky a oplotit některé pozemky, které byly dříve přístupné pro veřejnost, aby ptáci nebyli v období rozmnožování rušeni. Tato opatření bychom rádi také zavedli ve Španělsku v lokalitě Soto Pajares, která je pilotním místem akčního plánu biodiverzity, v rámci něhož organizace Sociedad Española de Ornitología (partner BirdLife International ve Španělsku) úzce spolupracuje se společností CEMEX a představuje další bod na nejzápadnější migrační trase těchto ptáků.
Podle Grimmetta jde o první projekt tohoto druhu, který pracuje na záchraně celosvětově ohroženého živočišného druhu ve štěrkovnách napříč hranicemi s využitím četné místní spolupráce. Pokud bude tato unikátní iniciativa úspěšná, mohla by být použita jako osvědčený postup na dalších místech.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved