Udržitelný rozvoj

Nadační fond Budujeme budoucnost


Jako výrobce surovin a souvisejících výrobků si uvědomujeme své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavební průmysl. Proto se snažíme využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a co nejvíc chránit přírodu. Při rekultivaci oblastí po ukončení těžby kameniva dodržujeme všechna zákonná nařízení a požadavky – a často děláme víc, abychom splnili svá vlastní náročná kritéria. Zároveň jsme si vědomi toho, že každá škola, obec či jiná organizace se může jednou dostat do nepříjemné situace, kdy potřebuje finanční nebo materiální pomoc pro podporu projektu, který je užitečný nám lidem, zvířatům a rostlinám.

Proto CEMEX nabízí pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují. Posláním podporovaných projektů je rozvíjet vzdělávání, výzkum a vývoj, chránit životní prostředí a její biodiverzitu, rozvíjet bydlení a infrastrukturu a podporovat kulturní a sportovní aktivity. Českou republiku častokrát sužují povodně, které ničí vše co jim přijde do cesty. Nadační fond společnosti CEMEX je v takové chvíli připraven pomoct.

V rámci svého poslání se nadační fond věnuje zejména těmto oblastem:

 1. Rozvoj vzdělání
  • školení pro samostatně výdělečnou činnost včetně stavebních metod
  • partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
 2. Ochrana životního prostředí
  • iniciativy pro zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí - související s přírodou a její biodiverzitou
 3. Rozvoj bydlení a infrastruktury
  • podpora dopravní infrastruktury
  • infrastruktura komunit
  • řešení udržitelné výstavby
 4. Podpora sportu a kultury
  • podpora sportovních a kulturních akcí
 5. Ochrana humanitárních hodnot
  • pomoc v případě přírodních katastrof - příspěvky na odstraňování následků, obnovu a rekonstrukci po přírodních katastrofách

Působnost nadačního fondu je omezena regionálně na lokality v okolí provozoven společnosti CEMEX.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved