Nadační fond společnosti CEMEX podpořil první projekty

Posláním nadačního fondu Budujeme budoucnost je nabízet pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. První grantové kolo již zná žadatele, kterým bude podpora poskytnuta.


Praha, 30. června 2011 – Společnost CEMEX, výrobce betonu a souvisejících stavebních materiálů si uvědomuje své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavebnictví. Proto se snaží využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a zároveň podporovat projekty, které pomáhají okolí provozoven. Prostřednictvím nadačního fondu se jí to úspěšně daří.

V rámci nadačního fondu může CEMEX poskytnout granty na rozvoj vzdělání, výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí, rozvoj bydlení, infrastruktury nebo podpořit projekty v oblastech sportu a kultury.

První kolo přijímání žádostí o grant proběhlo v jarních měsících. Z velkého množství žádostí doporučila Správní rada udělení nadačních příspěvků celkem deseti projektům, které se zaměřují jak na kulturní a sportovní aktivity daného regionu, tak i na pomoc zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Jedná se o projekt na pomoc a podporu lidem postiženým roztroušenou sklerózou sdružení Roska, uspořádání II. ročníku Silesian bluegrass festivalu příspěvkové organizace Osvětová beseda v Dolní Lutyni, otevřený seriál závodů na kolečkových bruslích pro děti, dospělé a rodinu v Otrokovicích, sbor dobrovolných hasičů Bílkovice nebo podpora Klecanské veteran rallye.

„Věříme, že poskytnutá podpora nadačního fondu přispěje dobré věci a zároveň bude dokladem společenské zodpovědnosti CEMEXu i jeho snahy o zajištění trvalého rozvoje společnosti,“ říká David Groh, ředitel strategického plánování.

Všechny informace o nadačním fondu najdete na internetových stránkách www.budujemebudoucnost.cz


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved