Média

Nové vydání Etického kodexu společnosti CEMEX


Naše společnost vydala aktualizovanou verzi našich Zásad čestného jednání a podnikání (Etický kodex), která je lépe vizuálně zpracovaná a snáze se používá. Také obsahuje tři revidované kapitoly: Dary, služby a jiné úsluhy, Protikorupční politika a Lidská práva.

Vědět, jakým chováním bychom podle společnosti mohli přispět k jejímu růstu, je zásadně důležité. U každodenních činností bychom se mohli sami sebe ptát: co se ode mě očekává? Jaké jsou mé povinnosti jako spolupracovníka společnosti CEMEX a co mohu naopak očekávat od svých kolegů, nadřízeného a naší společnosti? Jak bych měl/a jednat se zákazníkem? Co to znamená „antimonopolní“ a jak bych měl/a nakládat sdůvěrnými informacemi? Co bych měl/a udělat, kdybych se stal/a svědkem neetického chování vrámci společnosti? Na tyto a další otázky Zásady čestného jednání a podnikání odpovídají.

 

Naše Zásady čestného jednání a podnikání, nyní ve veselejším ilustrovaném provedení, obsahují vše, co je potřeba vědět o hodnotách naší společnosti, principech a pravidlech obchodního styku. Často můžeme narazit na etické dilema a mít pochybnosti, jak správně reagovat na různé okolnosti. Proto naše aktualizované Zásady přinášejí scénáře a „Často kladené otázky“, které pomohou našim zaměstnancům nalézt řešení, jak správně řešit jakoukoli situaci.  

Etický kodex je ke stažení zde.

### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved