Static Image
O CEMEXu

Náš přístup


Neustále se vyvíjíme, abychom se stali více flexibilní v našich provozech, více kreativní v našich obchodních nabídkách, udržitelnější v našem využívání zdrojů, inovativnější při provádění podnikání a efektivnější v alokaci kapitálu.

Zaměření na zákazníka

Zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům nejspolehlivější a komplexní škálu stavebních materiálů. Za tímto účelem, jsme se přizpůsobili naše produkty a služby tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám našich zákazníků, od domácí a komerční výstavby až po zlepšování a obnovu infrastruktur, zemědělské, průmyslové a další speciální aplikace.

Snažíme se vytvářet hodnoty pro naše zákazníky tím, že se zaměřujeme na více vertikálně integrované stavební řešení, spíše než samostatné produkty. Podporujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky tím, že jim poskytujeme spolehlivé, vysoce kvalitní služby a konzistentní kvalitu výrobků. Neustále se přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků prostřednictvím inovativních produktů a režimů financování a poskytujeme jim řešení problémů, jimž čelí v jejich specifickém trhu a podnikatelském prostředí.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je zakotven v naší základní podnikové strategie a našich každodenních operacích. Snažíme se budovat chytřejší svět prostřednictvím jednoduchého a soustředěného modelu, který sleduje tři hlavní směry činnosti:

Posílení našeho vytváření hodnot: Snažíme se o zvýšení efektivity naší činnosti prostřednictvím inovací a spolupráce s cílem rozvíjet stavební řešení, které splňují potřeby světa s omezenými zdroji.

Kontrola našeho působení na životní prostředí: Přispíváme k rozvoji nízkouhlíkového hospodářství, přispíváme v boji proti změně klimatu, která je v současnosti jedním z největších světových problémů.

Zapojení našich partnerů: Náš dlouhodobý úspěch se opírá o posílení pozitivních, dlouhodobých vztahů s klíčovými zúčastněnými stranami.

Inovace

Je rozpoznatelné, že stavebnictví se posouvá k více nákladově efektivní, výkonné a šetrné k životnímu prostředí, což nás inspiruje být více inovativní v řízení našeho podnikání.

Prostřednictvím našeho efektivního a udržitelného přístupu k inovacím, od dodavatelského řetězce, logistiky a technických center, poskytujeme našim zákazníkům nejspolehlivější a kreativní stavební materiály.

Naše globální centrum pro technologie a inovace sídlí ve Švýcarsku. Tato výzkumná laboratoř disponuje jedinečnou a širokou škálou výzkumných nástrojů a novými zkušebními metodami, které jsou komunitě CEMEX k dispozici. Naše výzkumné centrum má značné zkušenosti v těchto oblastech: nové a vylepšené stavební materiály; udržitelné stavebnictví, cementové materiály (cement, popílek, struska atd.), betonové výrobky a výrobky z malty; příměsové formulace, a kamenivo.

 

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved