Static Image
Kariéra

Obchod

Naším cílem v obchodní oblasti je učinit ze společnosti CEMEX preferovaného partnera zákazníků pro všechny typy staveb. Budujeme a rozvíjíme vztahy se zákazníky a poskytujeme jim rady pro zajištění, aby jimi zakoupené výrobky nebo služby byly efektivní a optimální z hlediska krátkodobých i dlouhodobých potřeb.

Poslání

Jelikož jsme tým přímo odpovědný za tvorbu současného i budoucího cash flow, naše práce má přímý vliv na obchodní výsledky. Naším nejnáročnějším úkolem je udržovat se zákazníky zdravé vztahy, které vedou k loajalitě. Naše práce je někdy náročná – hledáme rovnováhu mezi potřebami zákazníků a potřebou společnosti CEMEX optimalizovat její obchodní činnosti. Musíme pochopit specifické potřeby každého z našich zákazníků - žádní dva nejsou stejní - abychom jim mohli poskytnout správné řešení, a často musíme přizpůsobit naše návrhy jejich měnícím se podmínkám a různým scénářům. Mezi naše každodenní činnosti patří neustálé sledování ukazatelů výkonnosti, což je vzrušující a náročná součást této práce.  

Staňte se součástí  

Obchodní tým disponuje kombinací dovedností od schopnosti komunikovat s lidmi a administrativních dovedností po detailní technické znalosti našich produktů a jejich použití. Práce v této oblasti v rámci podporování stávajících a potenciálních zákazníků vyžaduje hbitost a důvtip a posiluje vaše vyjednávací schopnosti, schopnost zvládání konfliktů, schopnost environmentální analýzy, poradenství, řešení problémů a obchodní dovednosti.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved