Média

Pilotní projekt CEMEXu představuje speciální beton s recyklovaným kamenivem


Pokud byste navštívili Berlín a vydali byste se z hlavního nádraží směrem na severovýchod, brzy byste dorazili k severnímu kampusu berlínské Humboldtovy univerzity, která byla založena v roce 1809. Stojí zde stavba vytvořená s použitím průlomové technologie: tato nová výzkumná a laboratorní budova pro humanitní vědy byla postavena téměř zcela s použitím transportního betonu vyrobeného z kameniva z recyklovaného betonu.
Recyklace stavebních materiálů ve stavebnictví může přispět ke snížení těžby primárních nerostných surovin a zachování přírodních zdrojů. Tím se stane udržitelnější alternativou, která se bude ve stavebním průmyslu stále častěji stávat atraktivní volbou. „Výrobky z recyklovaných betonových stavebních materiálů se již osvědčily ve výstavbě silnic a v inženýrském stavitelství,“ vysvětluje Marcel Busch, oblastní manažer společnosti CEMEX pro nerostné suroviny v severovýchodním Německu. „Je to poprvé, co se v Berlíně používá beton s recyklovaným kamenivem jako konstrukční beton při stavbě budovy. Jsme velmi potěšeni, že jsme součástí tohoto pilotního projektu.“
Při výrobě recyklovaného kameniva se profesionálně zpracovávají fragmenty starého betonu na drtičích a rázových mlýnech, které je podrtí na takovou velikost frakce, jaká je pro výrobu transportního betonu požadována. Tento materiál musí splňovat stejné technické požadavky jako běžné transportní betony, proto naši technologové, míchací mistři a plánovači materiálových požadavků během výrobního procesu intenzivně komunikovali s dodavatelem zpracovávajícím recyklované a certifikované kamenivo, řekl Andreas Hanson, oblastní manažer společnosti CEMEX pro transportní beton v severovýchodním Německu. „Na zajištění konzistentní kvality materiálu úzce spolupracujeme,“ vysvětlil.
Takovýto proces není jednoduchý. „Tento stavební materiál je složitější než standardní beton a manipulace s ním vyžaduje zkušenosti,“ říká Andreas Hanson a dodává, že „výroba takového betonu pro výstavbu budov vyžaduje značné zkušenosti v oblasti betonářské technologie i chemických přísad. Ty má však naštěstí CEMEX k dispozici.“ Konečný výsledek splňuje technické požadavky náročných stavebních projektů stejně jako klasický beton, navíc s výhodou zachování přírodních zdrojů. Při výstavbě čtyřpatrové budovy Humboldtovy univerzity CEMEX dodal celkem 3.800 m3 tohoto transportního betonu.
CEMEX je připraven chopit se podobných projektů a příležitostí, u nichž je zachování přírodních zdrojů nezbytné na podporu udržitelné budoucnosti. CEMEX Research Group, globální výzkumné a vývojové středisko společnosti CEMEX, pracuje v různých směrech na zužitkování, recyklaci a/nebo dalším využití materiálů, ale také na vývoji nových materiálů pro kreativní a ekologicky uvědomělá řešení, jež jsou určena pro zákazníky na široké škále trhů s unikátními výzvami.

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Více informací o CILT získáte zde: http://ciltuk.org.uk/Home.aspx
Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved