Produkty a služby

POROFLOW pro instalací plastových bazénů a jímek

POROFLOW F750 je stavební materiál jehož mechanicko-fyzikální vlastnosti umožňují oblévání plastových bazénů v jednom pracovním dni.  Nabízí tak rychlé a účinné osazení bazénů včetně servisních a technologických šachet.


Základní charakteristika

 Modifikace POROFLOW  F750
 Objemová hmotnost 1
 [kg/m3] 750
 Pevnost v tlaku [MPa] 0,9-3,0
 Součinitel tepelné vodivosti ʎ1 [W/mK] 0,220
 MrazuvzdornostČSN EN 15304 

ANO

 Pozn.: 1 V suchém stavu


 • Objemová hmotnost čerstvého materiálu osciluje okolo 900 kg/m3, při uložení v suchém prostředí váží 750 (±50) kg/m3 .
 • Rozdíl mezi objemovou hmotností vody a POROFLOW v čerstvém stavu slouží jako bezpečnostní rezerva, aby nedošlo k vyplavání bazénu nebo šachty.
 • POROFLOW F750 má velmi vysokou tekutost a výborně vyplňuje složité prostory, jako jsou například oblouky, prostory mezi žebry, kabely a schody.
 • POROFLOW F750 má tepelně izolační vlastnosti (může nahradit lepený extrudovaný polystyren po obvodu bazénu).
 • Snadná a rychlá aplikace.


Proč POROFLOW

 • Snadná a rychlá aplikace (lze uložit cca 15 - 40 m3/hod), celý bazén je obetonován během jednoho dne
 • Ideálně vyplňuje těžce dostupná místa (snadno zatéká mezi rozvody, pod schody apod.)
 • Tepelně izoluje (vytvoření silné izolační vrstvy)
 • Nekonsoliduje (v čase nesedá)


Postup oblévání bazénu

Příprava

 • Bazén je usazený na vybetonované železobetonové desce s přesahem min. 20 cm na všech stranách. Alternativně je možné zvolit řešení bez betonových přesahů, místo nich je nasypán štěrk (frakce 11-22mm nebo větší) ve vrstvě přibližně 10 cm, který je nezhutněn a je přes něj překryta geotextilie. Pod vrstvou štěrku je po stranách vložen drenážní odtok (Ø 50 mm), který je obalen jednou vrstvou geotextilie (min. 200 g/m2).
 • Stěny výkopu jsou pokryty geotextilií o hmotnosti alespoň 200 g/m2.
 • Všechny elektroinstalační kabely, hadice a tenké potrubí jsou vedeny podél dna výkopu (max. 25 cm ode dna) nebo podél stěn bazénu (šachty).
 • Šachty, které není možné zaplavit vodou, je nutné dostatečně přitížit – záleží na velikosti části šachty, která bude pod úrovní hladiny POROFLOW (zátěž musí být minimálně 950 kg na 1 m3 prostoru, který nebude zaplaven a bude pod úrovní hladiny POROFLOW), výhodné je použití šachty se spodním přesahem minim. 30 cm, která se pomocí hmoždinek nebo chemických kotev připevní k podkladnímu betonu – viz. obrázek výše. Pozor! Šachta osazená tímto způsobem musí být dostatečně odolná vůči bočnímu tlaku! Doporučujeme vyžádat si informace od výrobce.
 • Do bazénu a šachet napustíme výrobcem bazénu povolené množství vody (získáme tak čas, protože zpravidla napouštění vody trvá déle). 

Realizace

 • Těsně před zahájením vylévání pěnobetonu, intenzivně postříkáme geotextilii v celé ploše.
 • Nyní je možno zahájit vyplňování prostorů mezi zeminou a bazénem.
 • Dbáme na to, aby hladina vody byla vždy výše než hladina POROFLOW.
 • Nutné chránit před deštěm (po dobu 8 hodin).

Vyplnění prostoru mezi terénem a bazénem


Snadné vyplňování prostor s rozvody pomocí POROFLOW


Vyplňování prostorů pod schody bazénu


Vysoká tekutost POROFLOWTento postup je možné aplikovat jen v případě, že zemina je již řádně konsolidovaná a nepůsobí na POROFLOW velkými silami (ujíždění svahu). Pokud není dosaženo tohoto stavu, je nutné použít speciální postup, který je k dispozici na vyžádání.

Dokončovací práce

POROFLOW neslouží jako trvalá finální nášlapná plocha, a proto je nutné jej vždy překrýt další vrstvou. Skladba krycích vrstev se liší podle použitého materiálu:

Vegetace

(pouze tráva, drobné květiny) poslouží k maximálnímu “zazelenání ploch“ zejména u šachet nebo výkopů, které nejsou v těsném styku s bazénem.
Skladba:   
- min. 20 cm vhodné zeminy (bez kamínků)
- lepená nebo natavovaná foliová izolace proti vodě (POROFLOW je možné před pokládkou izolace penetrovat univerzální penetrací)
- POROFLOW
Toto provedení slouží pro sadbu trávníku případně pro sadbu drobných okrasných květin.  Výsadba dřevin a okrasných keřů se nedoporučuje.

Betonová plocha

je nejlevnějším řešením s jednoduchou údržbou.
Skladba:  
- beton min. C16/20 (ideálně C25/30 XF2) 10 – armovaný – 10 cm
- penetrace POROFLOW univerzální penetrací
- POROFLOW

Mrazuvzdorná dlažba

Skladba:
- mrazuvzdorná dlažba
- mrazuvzdorné lepidlo
- izolační nátěr pro lepení mrazuvzdorné dlažby
- beton min. C16/20 (ideálně C25/30 XF2) 10 cm – armovaný
- penetrace POROFLOW univerzální penetrací
- POROFLOW

Zámková dlažba (pouze pochozí)

Skladba:
- zámková dlažba
- betonová mazanina CM15 nebo beton C12/15 Dmax8 – min. 4 cm
- POROFLOW

Doporučuje se na POROFLOW aplikovat další vrstvy nejdříve po 2 dnech (při + 20 ˚C). Během zrání POROFLOW může dojít k tvorbě prasklin. Tyto praskliny nemají vliv na konstrukci a jsou spíše estetickou záležitostí. 


V tomto dokumentu uvedené informace mají pouze informační charakter. V žádném případě nenahrazuje technický list, technologický postup, projektovou dokumentaci ani realizační projekt stavby.
                
Dokument vznikl ve spolupráci se společností NIVEKO s.r.o.


Před realizací je nutné vyžádat si aktuální informace.


Sedlář Bronislav
bronislav.sedlar@cemex.com        

Leden 2016

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved