Produkty a služby

Portlandský cement CEM I 42,5 R

Portlandský cement CEM I 42,5 R je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1 a EN 196. Garantována je minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké konečné pevnosti
 • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
 • možnost betonáže i v chladném prostředí
 • možnost rychlého odformování a snížení energetické náročnosti
 • méně vhodný pro velkoobjemovou betonáž

Použití

 • výroba betonů nejvyšších tříd
 • namáhavé a předepínavé konstrukce, konstrukce železobetonu
 • mostní prvky
 • odlehčené stropní konstrukce
 • pórobeton
 • dlažba
 • střešní tašky

Technické parametry


  Norma EN 197-1
Obsah SO3 max. 4 %
Obsah Cl- max. 0,1 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 60 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 20,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 42,5 MPa

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved