Produkty a služby

Portlandský cement CEM I 52,5 R

Portlandský cement CEM I 52,5 R je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1 a EN 196. Garantována je minimální pevnost v tlaku 52,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 30 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké konečné pevnosti
 • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
  umožňuje betonáž i pod 5 ºC
 • možnost rychlého odformování
   

Použití:

 • výroba betonů nejvyšších tříd
 • náročné předepínavé konstrukce
 • namáhavé konstrukce ze železobetonu
 • tenkostěnné rekonstrukce
 • mostní  prvky
 • prefabrikáty
 • malty vysokých pevnostních tříd
 • méně vhodný pro velkoobjemovou betonáž

Technické parametry


  Norma EN 197-1
Obsah SO3 max. 4 %
Obsah Cl- max. 0,1 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 45 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 30,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 52,5 MPa
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved