Produkty a služby

Portlandský cement CEM I 52,5 R

Portlandský cement CEM I 52,5 R je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1 a EN 196. Garantována je minimální pevnost v tlaku 52,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 30 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké konečné pevnosti
 • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
  umožňuje betonáž i pod 5 ºC
 • možnost rychlého odformování
   

Použití:

 • výroba betonů nejvyšších tříd
 • náročné předepínavé konstrukce
 • namáhavé konstrukce ze železobetonu
 • tenkostěnné rekonstrukce
 • mostní  prvky
 • prefabrikáty
 • malty vysokých pevnostních tříd
 • méně vhodný pro velkoobjemovou betonáž

Technické parametry


  Norma EN 197-1
Obsah SO3 max. 4 %
Obsah Cl- max. 0,1 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 45 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 30,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 52,5 MPa


    Obchodní zástupci:

     Region Jih
     David Růt

     Mobil: +420 734 766 628

     Email: david.rut@cemex.com

    Region Západ
    Ivan Moravec
    Tel.: +420 602 139 234
    E
mail: ivan.moravec@cemex.com

    Region Východ
    Martin Uher
    Tel.: +420 603 166 867
    Email: martin.uher@cemex.com

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved