Produkty a služby

Prachovice Cement PREMIUM 42,5 R

Portlandský cement pevnostní třídy 42,5 R se vyznačuje vysokou počáteční pevností. Normou garantovaná je min. pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a min. počáteční pevnost 20 MPa již po 2 dnech.


Přednosti

  • rychlý nárůst počátečních pevností
  • vysoký vývin hydratačního tepla
  • vhodný pro výrobu plastifikovaných betonů
  • vysoké konečné pevnosti v tlaku

Použití

Výroba prostého betonu v bytové a občanské výstavbě, jakož i betonů vyšších pevnostních tříd a železobetonových konstrukcí stavební konstrukce požadovanou vyšší počáteční pevností výroba prvků drobné prefabrikace a betonářského zboží je vhodný pro betonové konstrukce v agresivním prostředí typu XA1.

Pro výrobu malt standardní kvality, kde se požaduje normální růst počátečních pevností při nižším vývinu hydratačního tepla, vám doporučujeme použít univerzální cementové pojivo na výrobu malt pro zdění a omítání, pevnostní třídy 12,5 MPa. 

Technické parametry


  Norma EN 197-1    Prachovice
  CEM I 42,5 R
Obsah SO3 max. 4 % 2,8 2,9 %
Obsah Cl- max. 0,1 % 0,06 – 0,08 %
Objemová stálost max. 10 mm 1 mm
Počáteční tuhnutí min. 60 minut 170 – 180 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 20,0 MPa 31 – 34 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 42,5 MPa,
max. 62,5 MPa
53,5 – 56,0 MPa

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved