Produkty a služby

PORTLANDSKÝ CEMENT
CEM I 42,5 R (sc)

Cement splňuje kritéria pro použití cementu na cementobetonové kryty vozovek dle ČSN EN 13877-1 a vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 197 – 1. Ed. 2. Dále vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 6123 – 1, Tabulka 3. Výrobek je určen pro přípravu betonu, malt včetně injektážích a jiných směsí pro využití na stavbách, výrobu stavebních výrobků a stavbu cementobetonových krytů vozovek.


Vlastnosti

  • rychlý nárůst počátečních pevností
  • vysoké konečné pevnosti
  • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
  • možnost betonáže i v chladném prostředí
  • limitovaný obsah C3A ve slínku max 8 %
  • měrná povrch max 350 m2.kg-1

Použití

  • cementobetonové kryty
  • betony běžných a vyšších pevnostních tříd
  • předpínané betony

Technické parametry


  Norma EN 197-1:2011
Obsah SO3 max. 4,0 %
Obsah Cl- max. 0,10 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 60 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 20,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 42,5 MPa
max. 62,5 MPa
 Obsah C3A ve slínku
 max 8 %
 měrný povrch  max 350 m2.kg-1
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved