Produkty a služby

Portlandský cement
CEM I 42,5 R (ra) – Prachovice

Portlandský cement CEM I 42,5 R (ra) je vyráběn a zkoušen dle normy EN 197-1:2011 a splňuje kritéria pro použití cementu pro stavby ŘSD podle TP 137 na obsah alkálií v cementu. Obsah alkálií vyjádřený jako Na2Oekv je ≤ 0.8%. Garantována je minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké konečné pevnosti
 • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
 • možnost betonáže i v chladném prostředí
 • obsah alkálií vyjádřen jako Na2O ekv. do 0,8 %
   

Použití

 • stavby ŘSD
 • betony běžných a vyšších pevnostních tříd
 • betony s rychlým až středním nárůstem pevnosti
 • předpínané betony

Technické parametry


  Norma EN 197-1:2011
Obsah SO3 max. 4,0 %
Obsah Cl- max. 0,10 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 60 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 20,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 42,5 MPa
max. 62,5 MPa


    Obchodní zástupci:

     Region Jih
     David Růt

     Mobil: +420 734 766 628

     Email: david.rut@cemex.com

    Region Západ
    Ivan Moravec
    Tel.: +420 602 139 234
    E
mail: ivan.moravec@cemex.com

    Region Východ
    Martin Uher
    Tel.: +420 603 166 867
    Email: martin.uher@cemex.com

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved