Produkty a služby

Portlandský cement s vápencem
CEM II/A-LL 42,5 R

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 42,5 R je vyráběn a zkoušen podle evropské normy EN 197-1. Portlandský cement s vápencem obsahuje kromě slínku jako jedinou hlavní složku kvalitní vápenec. Garantována je minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • vysoké konečné pevnosti
 • vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí umožňuje
  betonáž v chladném prostředí přítomnost vápence přináší výrazně
  lepší zpracovatelnost betonů
 • jemně mletý vápenec má přímý vliv na snížení nebo odstranění
  odlučivosti vody a stabilizaci barevnosti betonu
   

Použití:

 • konstrukce z prostého betonu a železobetonu pro všechny
  bežné pevnostní třídy betonů
 • základové stavby
 • průmyslové stavby
 • prefabrikace
 • betonové výtobky
 • omítky a cementové malty
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved