Produkty a služby

Prachovice Cement UNIVERZAL 32,5 R

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-V-LL) pevnostní třídy 32,5 R s normově garantovanou minimální pevnosti v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnosti o 10 MPa po 2 dnech.


Přednosti

  • výborná zpracovatelnost (omítky, potěr, beton)
  • výborná plasticita (potěr, beton)
  • velmi lehké hlazení potěru

Použití

  • výroba prostého betonu a železobetonu všech běžně používaných pevnostních tříd
  • výroba zdících malt a omítek
  • vhodné pro výrobu podkladových potěrů a betonů

Technické parametry


  Norma EN 197-1    Prachovice
  CEM II/B-M 32,5 R
Obsah SO3 max. 3,5 % 2,8 2,9 %
Obsah Cl- max. 0,1 % 0,045 – 0,085 %
Objemová stálost max. 10 mm 0 1 mm
Počáteční tuhnutí min. 75 minut 245 – 295 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 10,0 MPa 14 – 19,5 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 32,5 MPa 39,5 – 44,5 MPa

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved