Produkty a služby

Portlandský struskový cement
CEM II/B-S 32,5 R

Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1 a EN 196. Garantována je minimální pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 10 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti

 • vysoké konečné pevnosti
 • nižší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí
 • méně vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností
  a vysoká odolnost proti mrazu
   

Použití

 • betonové směsi nižších i vyšších tříd
 • velkoobjemové e velkoplošné betonáže
 • klasické stavební práce - zdící cementové malty
 • prostý a vyztužený beton
 • základové stavby
 • vhodný pro prostředí agresivních vod (čističky, opěrné zdi)
 • hloubkové a vodní stavby (přehrady, vany, jezy)
 • průmyslové stavby (nádrže, chladící věže)

Technické parametry


  Norma EN 197-1
Obsah SO3 max. 4 %
Obsah Cl- max. 0,1 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 75 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 10,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 32,5 MPa

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved