Produkty a služby

Portlandský struskový cement
CEM II/B-S 42,5 N - Dětmarovice

Portlandský struskový cement CEM II/B-S 42,5 N je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1 a EN 196. Garantována je minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 10 MPa po 2 dnech.


Vlastnosti

 • vysoké konečné pevnosti
 • nižší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí
 • méně vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností
  a vysoká odolnost proti mrazu
   

Použití

 • výroba betonových směsí,
 • klasické stavební práce - zdící cementové malty
 • příprava zálivek, popřípadě dalších směsí pro stavební výrobu
 • výroba stavebních výrobků.

Technické parametry


  Norma EN 197-1:2011
Obsah SO3 max. 3,5 %
Obsah Cl- max. 0,10 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 60 minut
Pevnost v tlaku 2 dny min. 10,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 42,5 MPa
max. 62,5 MPa


    Obchodní zástupci:

     Region Jih
     David Růt

     Mobil: +420 734 766 628

     Email: david.rut@cemex.com

    Region Západ
    Ivan Moravec
    Tel.: +420 602 139 234
    E
mail: ivan.moravec@cemex.com

    Region Východ
    Martin Uher
    Tel.: +420 603 166 867
    Email: martin.uher@cemex.com

Statistické hodnocení kvality

CEM II/B-S 42,5 N

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved