Static Image
Média

Pozvánka na Den Země


02.05.2013

Rádi bychom Vás pozvali na akci DEN ZEMĚ, která proběhne dne 4. května na štěrkovně Spytihněv od 12:30.

Program bude opravdu nabitý – prohlídka rybářské líhně s výstavou, sázení stromků, soutěže a hry pro děti, loutkové představení Sněhurka, přednáška o ekologických stavbách. Celý den završí koncert Pepy Nose a kapely Listolet. Nebude chybět ani grilování a pivo, které bude čepováno z lokálních pivovarů. Pro ty z Vás, kterým se nebude chtít dorazit na kole či pěšky, bude zajištěn i vláček, který Vás odveze přímo do areálu štěrkovny. Pravidelné odjezdy budou ve 12:00 a 12:40 od radnice v Napajedlích (s mezizastávkou ve 12:05 a 12:45 u Hospodářské školy).

Cílem akce je seznámit občany s rekultivací těžebních ploch. Ta přispívá k obnovení charakteru původní krajiny. Díky rekultivaci vzniknou v areálu nové břehy, výsadby stromů a keřů, vodní prostory pro rybolov, rekreaci a koupání, klidové ostrovní a poloostrovní plochy k hnízdění ptactva a jiných živočichů. Již nyní však lokalita vytváří podmínky pro rozvoj života živočichů a rostlin.

Oblast poskytuje rovněž ideální příležitost ke studiu rekultivačních a revitalizačních postupů. Proto jsou zde pravidelnými návštěvníky studenti zahradní krajinné tvorby Zahradnické fakulty a budoucí krajinní inženýři z Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Společnost CEMEX si jako výrobce surovin a souvisejících výrobků uvědomuje své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavební průmysl. Proto klade důraz na využívání přírodních zdrojů co nejšetrněji, snaží se co nejvíce chránit přírodu a usiluje o hospodárné využití zásob surovin včetně funkčního zapojení vytěžených ploch do krajiny tak, aby byly využity pro přírodu, rekreaci a jiné. Při rekultivaci oblastí po ukončení těžby kameniva dodržujeme všechna zákonná nařízení a požadavky.

###

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved