Produkty a služby

PRACHOVICE GEOROAD

Hydraulické pojivo pro podkladní vrstvy.


Oblast použití

PRACHOVICE GEOROAD  se používá v souladu s technickými normami pro hydraulicky propojené podkladní spojovací vrstvy, stabilizaci zemin a zlepšování zemin pod nejrůznějšími druhy komunikací.

Vzhledem ke svým vlastnostem je ideálním pojivem pro podkladní spojovací vrstvy. Použitím tohoto materiálu vzniká zhutnitelná struktura, která neobsahuje spoje, nepraská, má vysokou únostnost a odolnost proti působení mrazu.

 

Vlastnosti

  • PRACHOVICE GEOROAD se vyrábí kombinovaným mletím slínku a hydraulických komponent dle normových specifikací a skládá se pouze ze složek s hydraulickou reakcí
  • chování pojiva při tuhnutí je přízpůsobeno požadavkům na onečné vlastnosti podkladních vrstev
  • je vysoce odolný proti síranům
  • zeminy obsahující sírany se dají stabilizovat materiálem bez výskytu problémů způsobených rozpínání

 

Zpracování

PRACHOVICE GEOROAD  se snadno aplikuje za použití běžných zařízení a pracovních metod. Vmíchávání do půdy se provádí nejčastěji mísením na místě.

PRACHOVICE GEOROAD  reaguje s vlhkostí alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou, se musí důkladně opláchnout vodou. Dostane-li se do očí, je zapotřebí inhned vyhledat lékařskou pomoc.

 

Technické parametry


  Měrná jednotka  STO č. 040-014257   Skutečnost 2005
Pevnost v tahu
a ohybu
 

Po 7 dnech  N/mm2 ≥ 1,5 3,0
Po 28 dnech  N/mm2 ≥ 5,0 7,1
Pevnost v tlaku  
Po 7 dnech  N/mm2 ≥ 5,0 14,0
Po 28 dnech  N/mm2 ≥ 20,032,0

    Vedoucí tuzemského prodeje:

     Petr Čechlovský
     Mobil: +420 602 132 742
     Email: petr.cechlovsky@cemex.com
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved