Produkty a služby

PRACHOVICE GEOSOL C

Směsné hydraulické pojivo pro zlepšování zemin a stabilizaci.


Oblast použití

PRACHOVICE GEOSOL C se používá v geotechnickém inženýrství, silničním a pozemním stavitelství pro zlepšování a zpevňování soudržných zemin, pro stabilizaci násypů a podloží.
 

Vlastnosti

  • PRACHOVICE GEOSOL C se vyrábí z hydraulických komponent, portlandského cementu a vzdušného vápna v souladu s podnikovou normou
  • vytváří zhutnitelnou strukturu zeminy a umožňuje, aby zhutněný podklad získal vysokou únosnost
  • vyznačuje se odstupňovanou zrnitostí s vysokou jemností zrna
  • snižuje vlhkost všech zemin a zvyšuje odolnost proti mrazu
  • je vyráběn v mísící stanici, kde lze konečné vlastnosti výrobku operativně přizpůsobit požadavkům stavby

 

Zpracování

PRACHOVICE GEOSOL C se snadno aplikuje za použití běžných zařízení a pracovních metod.

PRACHOVICE GEOSOL C se přimíchává v množství 2-6 hmotnostních procentech v závislosti na druhu zeminy.

Tak jako všechna hydraulická pojiva se nesmí PRACHOVICE GEOSOL C, dokud není ztuhlý, dostat do vodotečí, neboť zvyšuje hodnotu pH vody.

PRACHOVICE GEOSOL C reaguje ve vlhkém prostředí alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou, se musí důkladně opláchnout vodou. Dostane-li se do očí, je zapotřebí ihned vyhledat lékařskou pomoc.

    Vedoucí tuzemského prodeje:

     Petr Čechlovský
     Mobil: +420 602 132 742
     Email: petr.cechlovsky@cemex.com
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved