Produkty a služby

PRACHOVICE GEOSOL C

Směsné hydraulické pojivo pro zlepšování zemin a stabilizaci.


Oblast použití

PRACHOVICE GEOSOL C se používá v geotechnickém inženýrství, silničním a pozemním stavitelství pro zlepšování a zpevňování soudržných zemin, pro stabilizaci násypů a podloží.
 

Vlastnosti

  • PRACHOVICE GEOSOL C se vyrábí z hydraulických komponent, portlandského cementu a vzdušného vápna v souladu s podnikovou normou
  • vytváří zhutnitelnou strukturu zeminy a umožňuje, aby zhutněný podklad získal vysokou únosnost
  • vyznačuje se odstupňovanou zrnitostí s vysokou jemností zrna
  • snižuje vlhkost všech zemin a zvyšuje odolnost proti mrazu
  • je vyráběn v mísící stanici, kde lze konečné vlastnosti výrobku operativně přizpůsobit požadavkům stavby

 

Zpracování

PRACHOVICE GEOSOL C se snadno aplikuje za použití běžných zařízení a pracovních metod.

PRACHOVICE GEOSOL C se přimíchává v množství 2-6 hmotnostních procentech v závislosti na druhu zeminy.

Tak jako všechna hydraulická pojiva se nesmí PRACHOVICE GEOSOL C, dokud není ztuhlý, dostat do vodotečí, neboť zvyšuje hodnotu pH vody.

PRACHOVICE GEOSOL C reaguje ve vlhkém prostředí alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou, se musí důkladně opláchnout vodou. Dostane-li se do očí, je zapotřebí ihned vyhledat lékařskou pomoc.


    Obchodní zástupci:

     Region Jih
     David Růt

     Mobil: +420 734 766 628

     Email: david.rut@cemex.com

    Region Západ
    Ivan Moravec
    Tel.: +420 602 139 234
    E
mail: ivan.moravec@cemex.com

    Region Východ
    Martin Uher
    Tel.: +420 603 166 867
    Email: martin.uher@cemex.com

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved