Média

Pravidla rekreace, rybolovu a koupání na pískovně Náklo


V letních měsících je pískovna Náklo jedním z nejnavštěvovanějších míst ke koupání v olomouckém okrese, a to především díky čisté vodě. V areálu se nachází velký počet pláží, občerstvení a kvalitní sociální zázemí. Návštěvníci si zde mohou postavit stan či zaparkovat karavan. Lidé bohužel často nevědí, že se mohou pohybovat pouze v rekultivované části štěrkovny, tedy v místech, kde již neprobíhá těžba. To znamená na pláži a v blízkém okolí. Přinášíme proto pravidla pro pohyb v areálu štěrkopískovny Náklo.


TĚŽEBNÍ ÚZEMÍ – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU
Do prostoru, kde probíhá těžba písku a kameniva, je vstup veřejnosti přísně zakázán kvůli nebezpečí úrazu. Veřejnosti nepřístupný prostor je jasně označen varovnými cedulemi, neoprávněný vstup s provinilci řeší policie. „Rád bych apeloval na návštěvníky, aby využívali pouze místa vyhrazená ke koupání a nevstupovali na pozemky, které jsou označeny výstražnými cedulemi. Jedná o oblast, kde probíhá těžba štěrkopísku a je zde proto zvýšené riziko úrazu,“ říká Jaroslav Vaculík, vedoucí štěrkovny Náklo, kterou provozuje společnost CEMEX Sand a dodává: „V obci Březová je dopravní značení se zákazem vjezdu k těžebnímu jezeru po účelových komunikacích, proto žádáme rekreanty, aby respektovali tento zákaz. Dodržování bude kontrolovat městská a státní policie.“ Zákaz provozování winsurfingu platí  pro celou vodní plochu těžebního jezera. Porušení tohoto zákazu se bude monitorovat a zasílat na Státní plavební správu a posléze bude zahájeno správní řízení.

REKULTIVOVANÉ ÚZEMÍ – NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Přestože do rekultivované části je vstup možný, pohyb v této oblasti má rovněž svá pravidla, která je nutno dodržovat. Koupání a pohyb na pláži štěrkovny Náklo je na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovené předpisy, aby nedošlo k žádnému úrazu či hůř – utonutí. Kvůli neukázněným lidem dohlíží ostraha na bezpečnost ve vodě a pořádek na souši.
V letošním roce se provedla úprava břehových partií v severní části jezera – byly vytvořeny protierozní zábrany. „Žádáme návštěvníky, aby nerozebírali kameny (protierozní zábrany) a nestavěli z nich ohniště. Ohniště jsou dovolena pouze na vyhrazených místech,“ vysvětluje dál vedoucí štěrkovny a zároveň popisuje další novinky: „Změny proběhly také kolem panelové příjezdové cesty – rekreanti mohou využít vodního lyžování na vleku (WAKE MASTER) a dalšího sportovního vyžití.“

click to enlarge
Tímto vyzýváme všechny rekreanty, rybáře a návštěvníky, uklízejte po sobě prosím odpadky od nápojů a potravin. Pokud se budeme všichni chovat ukázněně, můžeme se vracet do čistého a pěkného prostředí.


V letošním roce budou vodní plochu obhospodařovat dva subjekty: Český rybářský svaz – místní organizace Litovel za účelem chovu a lovu ryb a společnost MANEL - AQUA spol. s r. o. za účelem vodních sportů a rekreace.

Společnost CEMEX Sand, k. s. vznikla pod názvem GZ - Sand, s.r.o. v roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je těžba a zpracování písku a štěrku. Společnost v České republice  dodává kvalitní přírodní tříděný i netříděný kámen a písek jak pro externí zákazníky, tak pro potřeby ostatních společností skupiny CEMEX. V České republice provozuje společnost CEMEX Sand, k. s. 11 štěrkoven a 7 kamenolomů (www.cemex.cz). Štěrkovna Náklo nabízí svým zákazníkům přírodní těžené kamenivo, písek a okrasný zahradní kámen.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved