Kariéra

Právní

Tato podniková oblast má významný vliv na to, jak CEMEX podniká. Naším úkolem je poskytovat nejlepší možnou právní pomoc pro širokou škálu transakcí a identifikovat případná právní rizika a trendy, které mohou mít na společnost vliv. Náš úhel pohledu a zkušenosti využíváme k podpoře firemních priorit tím, že právní otázky řešíme s orientací na řešení, proaktivně předvídáme problémy a identifikujeme příležitosti pro všechny podnikové oblasti.

Poslání

Neustálou výzvou jsou pro nás rychle se měnící regulační, sociální a ekonomické poměry. Musíme si udržet krok s vývojem v mnoha oblastech, efektivně o nich informovat naše interní klienty a navrhovat rozumná řešení. Našich cílů dosahujeme prostřednictvím mezinárodního a multidisciplinárního týmu advokátů, kteří rozumí všem aspektům podnikání společnosti CEMEX, a přispíváme k jejímu udržitelnému rozvoji. Aby se nám v této oblasti dařilo, musíme umět efektivně komunikovat a pracovat v týmu.

Staňte se součástí

Náš tým je složen z právníků, kteří mají nebo si budují odborné znalosti týkající se oblastí, v nichž pracují, jako jsou finance, mezinárodní obchodní transakce, právo obchodních společností, dodržování předpisů, environmentální předpisy a spory. Tato oblast nabízí skvělou příležitost k rozvoji profesionálům, kteří dobře snášejí nejistotu, prosazují nekompromisní bezúhonnost, jsou intelektuálně zvídaví, mají silné analytické schopnosti a velký osobní zátah. Ve společnosti CEMEX budete mít možnost seznámit se s mnoha právními otázkami, které vznikají při podnikání velké, veřejně obchodované nadnárodní korporace, zvláště pokud má jedinečný původ a historii růstu a inovací.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved