Produkty a služby

Těžba kameniva

Please install Flash in your Browser to view the content

Jak fungují kamenolomy

Kamenolomy jsou obvykle v provozu po dobu nejméně 30 let a vyvíjí se v různých úrovních či krocích. Řízené exploze se obvykle používá k uvolnění horniny z čelby. Ta je pak transportována nakladači nebo dopravníkem do drtiče, kde dochází k řadě drcení a třídění. Tím jsou vyprodukovány různé frakce kameniva, tak aby vyhovovaly potřebám zákazníků. Výkonný bagr nakládá horninu na nákladní automobily (dumpery) k doručení do primárního drtiče.

Drcení

Výkonná kladiva nebo kovové čelisti v primárním drtiči rozbíjí vytěžený kámen na menší kusy. Rozdrcený kámen prochází řadou sít, které jej prosévají do různých velikostí. Ty mohou být dále drceny, tak aby se vyprodukovaly konečné frakce velikostí kamene. Kámen se z lomu rozváží nákladními automobily nebo po železnici.

Pískovny a štěrkovny

Pískovny a štěrkovny jsou svým charakterem mnohem mělčí než kamenolomy a jsou obvykle těženy a obnovovány v postupných fázích. Tím se během provozu minimalizuje plocha využitá pro dobývání a zbytek prostoru je možno využít pro jiné účely. Většinou se jedná o jezera, která jsou buď vyčerpány, aby se těžba mohla uskutečnit za sucha, nebo probíhá pod vodou.

Dopravníkem jsou suroviny přepraveny do zpracovatelského závodu, kde se mytím odstraňuje nežádoucí hlína a odděluje písek. Štěrk pak prochází přes řadu sít, které jej rozdělí na frakce různých velikostí.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved