Produkty a služby

Výroba betonu

Jak v CEMEXu probíhá výroba čerstvého betonu?


Suroviny použité k výrobě betonu

  • Kamenivo
  • Přísady
  • Voda
  • Cement
  • Vzduch

Kamenivo

Kamenivo, které představuje zhruba 60 % až 75 % objemu čerstvého betonu se těží v lomech a štěrkovnách.


Přísady

Přísady jsou pevné nebo kapalné chemické látky, které mohou být přidány v průběhu přípravy čerstvého betonu.


Voda

Nepostradatelná tekutina, která nastartuje chemickou reakci, pokud se dostane do kontaktu s cementem.


Cement

Žádný jiný materiál nemůže soupeřit s cementem v důležitosti v betonové směsi. Je to látka, která dává betonu jeho odolnost. Přestože se používají i typy II a IV, nejpoužívanějším cementem je šedý portlandský cement typu I. 


Míchání betonu

Během fáze míchání se spojí všechny složky a vytvoří homogenní betonovou hmotu. Doba míchání se počítá od chvíle, kdy se nalije voda do surovin v míchačce a ta začne míchat.

Při dopravě betonu na stavbu se buben autodomíchávače otáčí rychlostí od dvou do šesti otáček za minutu a stále tak promíchává čerstvou betonovou směs.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved