O CEMEXu

Profil skupiny CEMEX

Společnost CEMEX byla založena v Mexiku v roce 1906. Malá lokální společnost se rozrostla na jednoho z předních dodavatelů stavebních materiálů na světě a zaměstnává téměř 43 000 pracovníků.


CEMEX poskytuje kvalitní produkty a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích v Americe, Evropě, Africe, na Středním východě a také v Asii. CEMEX spojuje znalosti místních trhů s celosvětovými zkušenostmi v oblasti technologie, obchodu a informačních systémů k za­jištění prvotřídních výrobků a služeb všem svým zákazníkům. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. 

V České republice zahájila společnost svou působnost v roce 2005, kdy koupila britskou RMC Group včetně jejích českých dceřiných společností. V současnosti je CEMEX v ČR jedním z předních poskytovatelů inte­grovaných stavebních řešení, provozuje 74 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX také disponuje moderními výzkumnými a diagnostický­mi laboratořemi betonu a kameniva a aktivní spoluprací s vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX v České republice zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014.

Kro­mě výroby standardních betonů klade CEMEX velký důraz na vývoj a prodej speciál­ních produktů. Jedná se o materiály se specifickými vlastnostmi, které zákazníkům přinášejí určitou přidanou hodnotu například v podobě zrychlení stavebních prací, zlepšení konečných vlastností samotného materiálu a prováděných konstrukcí nebo úspory pracovní síly, mzdo­vých nákladů a nákladů na pracovní zařízení. V neposlední řadě jsou tyto produkty v porovnání se standardními materiály šetrnější k život­nímu prostředí a přispívají ke zlepšení podmínek pracovního procesu, jako je například hlučnost a prašnost.

Všechny produkty vyráběné společností CEMEX splňují nejpřísnější technické normy a předpisy. Veškerá výroba a kontrola řízení kvality probíhá v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Nově disponují vybrané betonárny také Certifikátem na řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001 a Certifikátem na řízení životního prostředí dle ISO 14001.

 

 

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved