Lidé - základ našeho úspěchu v minulosti i budoucnosti


Registrační číslo projektu: CZ. 1.04./1.1.02/35.00218

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytlo naší společnosti dotaci z fondů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu ČR na projekt s názvem Zmírnění dopadu ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k. s. CZ. 1.04./1.1.02/35.00218.

V rámci projektu proškolíme 20 vedoucích ve výrobě na manažerské a komunikační dovednosti a moderní metody řízení výroby, 80 pracovníků ve výrobě na základy obsluhy PC a MS Excel, 24 manažerů na komunikaci, vedení lidí a ekonomiku a 24 obchodníků na komunikaci v obchodě a získávání a péči o zákazníka.

Projekt potrvá od listopadu 2009 do února 2011.

Zahájili jsme školení

Ve spolupráci s našimi spolupracujícími společnostmi M. C. Triton, spol. s r. o. a TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. jsme zahájili vzdělávání našich zaměstnanců. Vlastním školením předcházelo několik setkání s lektory, abychom ušili jednotlivé vzdělávací programy na míru daným skupinám.

Úvodního školení obchodníků se zúčastnil osobně Country President, pan Ricardo Naya, který účastníky přivítal a vyjádřil přání, aby z jednotlivých modulů pro sebe i společnost vytěžili maximum praktických informací, které budou moci ihned použít v praxi.

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb

Vyhlášeného výběrového řízení se zúčastnilo celkem 7 vzdělávacích společností, z nichž dvě se staly našimi dodavateli. M.C.Triton, spol. s r. o. bude školit Manažery a Obchodníky a TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Efektivní lídry a Dělníky na Excel.

CEMEX získal dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytlo naší společnosti dotaci z fondů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu ČR na projekt s názvem Zmírnění dopadu ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k. s. CZ. 1.04./1.1.02/35.00218 V rámci projektu proškolíme 20 vedoucích ve výrobě na manažerské a komunikační dovednosti a moderní metody řízení výroby, 80 pracovníků ve výrobě na základy obsluhy PC a MS Excel, 24 manažerů na komunikaci, vedení lidí a ekonomiku a 24 obchodníků na komunikaci v obchodě a získávání a péči o zákazníka.

Projekt potrvá od listopadu 2009 do února 2011.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek

Pozor změna

Odkaz na oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved