Static Image
Referenční stavby - vozovky a zpevněné plochy
Referenční stavby CEMEX

Referenční stavby CEMEX - vozovky a zpevněné plochy


Válcovaný beton - areálové a příjezdové komunikace HORNBACH

Realizace kompozitní vozovky z válcovaného betonu a jedné vrchní vrstvy asfaltu v areálu obchodního centra Hornbach. Speciální betonová směs byla uložena asfaltovým finišerem a následně zhutněna silničními válci. Finální obrusná vrstva je tvořena asfaltem, který společně se silnou podkladní vrstvou z válcovaného betonu tvoří odolnou a velmi trvanlivou vozovku.

Základní informace o stavbě:

Položená plocha:13.000 m2 
Použité betony:RCC 25/30, S1
Tloušťka konstrukce RCC vozovky:22 cm RCC/4 cm ACO 11
Objem betonu:2860 m3
Doba výstavby:2 měsíce 

Příjezdová cesta v Prachovicích

Rekonstrukce stávající cesty v obci Prachovice technologií válcovaného betonu. Stávající asfaltová vozovka se nacházela ve velmi špatném stavu (velká četnost výtluků a síťových trhlin) a proto byla nezbytná její oprava. Technologie, která se zde byla zvolena, umožnila rychlé uvedení do provozu a cenovou úsporu v porovnání s tradičním materiálem na stavbu vozovek. Proces výstavby zahrnoval odfrézování původního asfaltového souvrství a pokládku nestmelené vrstvy. Samotná pokládka válcovaného betonu trvala 1,5 dne na přibližně půl kilometrovém úseku. Již druhy den po pokládce bylo možné vozovku zatížit.  

Základní informace o stavbě:

Položená plocha:1.920 m2 
Použité betony:RCC 25/30, S1
Tloušťka konstrukce RCC vozovky:14 cm RCC
Objem betonu:270 m3
Doba výstavby:7 dnů

Skladovací hala v Sulejovicích

Cílem projektu byla rekonstrukce původní již nevyhovující betonové podlahové plochy v zastřešené hale, která slouží k skladování zemědělských produktů. Původní betonová plocha byla překryta vrstvou betonu v mocnosti 14 cm s použitím spojovacího prosředku na bázi cementu. Technologie provádění kontarkčních spár byla provedena do čerstvého betonu, bezprostředně za finišerem společně se zalití asfaltovou emulzí. 

Základní informace o stavbě:

Položená plocha:700 m2 
Použité betony:RCC 30/37, S1
Tloušťka konstrukce RCC vozovky:15 cm RCC
Objem betonu:100 m3
Doba výstavby:2 dny

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved