Média

Řešení CEMEXu pomáhá zranitelným skupinám obyvatelstva po celém světě


Od roku 1989 si celý svět připomíná Světový den populace, který připadá na 11. července. Téma letošního roku je Vulnerable Populations in Emergencies (Zranitelné skupiny obyvatelstva při mimořádných událostech). Podle Populačního fondu OSN je ve světě rekordní počet lidí vysídlených kvůli krizím – podle nejnovějších údajů OSN asi 60 milionů. CEMEX dokáže díky své unikátní pozici pomoci řešit mnoho populačních výzev, jimž města čel. V minulosti již poskytl zranitelným skupinám obyvatelstva množství kvalitních, cenově dostupných řešení.

Řešení s nízkým dopadem na životní prostředí odolná extrémnímu počasí

Jak městská populace roste a klimatické změny způsobují stále extrémnější počasí, potřeba flexibilní infrastruktury exponenciálně stoupá. V roce 2013 začala vláda státu Baja California Sur opravovat mnoho asfaltových vozovek na betonové, a to v rámci programu Rekonstrukce s betonem (Reconstruction with Concrete Program, PRECO), který vede CEMEX. V následujícím roce tuto oblast zasáhl hurikán Odile, nejsilnější od roku 1967, který způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny a vážné záplavy, jež si vyžádaly masové evakuace. Při následném sčítání škod média zmínila, že díky kvalitě vozovek z hydraulického betonu společnosti CEMEX a odborné práci odolalo řádění hurikánu asi 510.000 m2 betonových vozovek. Ty díky své strukturální pevnosti usnadnily dodávky potravin, lidské pomoci a vybavení pro tisíce postižených lidí, a pomohly tak k rychlé obnově oblasti.

Tajfun Haiyan, nejničivější tajfun zaznamenaný na Filipínách v moderní historii, zabil jen v této zemi nejméně 6.300 lidí a zdecimoval celá města. CEMEX se spojil s místní vládou a neziskovými organizacemi, aby společně efektivně zrealizovali integrovaný holistický program nové výstavby nazvaný Build Unity. CEMEX se zaměřil na nejdůležitější projekty obnovy včetně výstavby nových domovů pro rodiny v nejvíce postižených oblastech a na přestavbu poškozených škol. CEMEX se následně spojil se místní nevládní organizací Gawad Kalinga, aby zvýšil kapacity dostupného bydlení odolného pohromám.

Cenově dostupná řešení pro zranitelné skupiny obyvatelstva

Prostřednictvím četných aktivit podporujeme společenský a ekonomický rozvoj komunit ve spodní části socioekonomické pyramidy. V roce 2014 jsme přispěli k výstavbě 3.150 cenově dostupných a efektivních rezidenčních jednotek ve 12 různých zemích, což představuje výměru přes 180.000 m².

Prostřednictvím naší iniciativy Vivienda („Domov“) spolupracujeme s kolumbijskou vládou na poskytování skromných, pohodlných, vysoce kvalitních bytů pro nízkopříjmové rodiny. V roce 2014 bylo dokončeno 640 bytů v rámci výstavby 3.000 bytových jednotek, jejichž součástí jsou také rekreační a zelené plochy ve městě Montería. Mnoho z těchto bytů připadlo rodinám vysídleným z důvodu násilí, přibližně 50 % z nich byly matky samoživitelky.

V tomtéž roce, v rámci našeho závazku zlepšovat kvalitu života pro komunity, v nichž působíme, CEMEX pokračoval v realizaci domovů pro obyvatele z celé Dominikánské republiky prostřednictvím čtyř různých projektů sociálního bydlení. Jeden z nich, La Barquita, bude zahrnovat 232 bytů, které vláda Dominikánské republiky poskytne rodinám z oblastí s vysokým rizikem záplav.

CEMEX je díky budování odolné infrastruktury a poskytování udržitelných stavebních materiálů, odborných znalostí, cenově dostupných a efektivních budov lídrem v nabídce řešení, která podporují ekonomický růst, zachovávají životní prostředí a zlepšují kvalitu života ve městech.

Tento článek je zkrácenou verzí textu z naší Zprávy o udržitelném rozvoji 2014 (our 2014 Sustainable Development Report). Podrobnější zprávu si můžete přečíst zde.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved