Static Image
Média

Rozšíření sítě betonáren:

CEMEX nově provozuje betonárnu v Prachovicích

Od  počátku dubna 2016 vzrostl počet betonáren  společnosti  CEMEX Czech Republic, s.r.o., neboť se podařilo získat betonárnu v Prachovicích. Díky rozšiřující se síti provozoven se přibližujeme zákazníkům. V tomto případě se jedná o stacionární  betonárnu SB 20 s dávkováním kameniva z hvězdicové skládky, s talířovým  míchacím  jádrem  RTM 500 o objemu  0,3 m3, s předpokládaným hodinovým výkonem 18 m3.  Provoz betonárny je poloautomatický.
Aby byly splněny standardy společnosti CEMEX, proběhly v průběhu měsíce března série oprav (např.  oprava výplní skládek kameniva, míchacího centra, skipového dopravníku, instalace nového skladu přísad a kompresorovny).
Výroba na betonárně  pod hlavičkou CEMEXu byla zahájena 6. dubna 2016.

 

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved