Kariéra

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti CEMEX

Naším cílem je vytvořit takové prostředí, v němž naši zaměstnanci mohou plně rozvinout svůj potenciál.


Rozvoj zaměstnanců v naší společnosti zahrnuje mnoho aspektů. Počínaje našimi programy Globální leadership a Mezinárodní manažerský program až po stipendia a on-line školení vždy je naší snahou zajistit rozvoj zaměstnanců v každé fázi jejich kariéry. Také podporujeme své zaměstnance, aby přijali práci v zahraničí. V současnosti v zahraničí pracuje několik stovek manažerů na mnoha různých úrovních. Tento typ práce nejen jednotlivce dále rozvíjí, ale také zajišťuje výměnu osvědčených postupů a rozvoj sdílené firemní kultury.

E-learning je iniciativa, která umožňuje zaměstnancům společnosti CEMEX plánovat a absolvovat škálu kurzů a jiných vzdělávacích příležitostí dle individuálních potřeb. Tento vzdělávací manažerský program nabízí školení k mnoha různým tématům, od základních termínů a procesů ve společnosti CEMEX až po manažerské dovednosti.

Hodnocení výkonnosti a potenciálu (P&PA) je proces, který používáme k měření výkonnosti a potenciálu zaměstnance. Je založen na stanovení cílů, kterých má dosáhnout v daném roce, na rozvoji pro CEMEX klíčových dovedností a na rozboru potenciálu zaměstnance. Systém přímo spojuje každodenní činnost zaměstnance, charakteristiku, vlastnosti a zralost s firemní strategií naší společnosti, a tím posiluje růst naší organizace, hodnoty, rozvoj a poslání.

Professionals in Development je rotační program, trvající rok a půl, zaměřený na absolventy vysokých škol s vysokým potenciálem, kteří chtějí aktivně rozvíjet svou profesní budoucnost ve společnosti CEMEX. Po ukončení studia získávají praktické zkušenosti prostřednictvím projektů v každé z funkčních oblastí společnosti CEMEX. Absolventi tohoto programu jsou připraveni převzít náročnou zodpovědnost na novém místě. Žadatelé musí hovořit plynně dvěma jazyky, včetně angličtiny a své rodné řeči, a patřit mezi 15% nejlepších ve své třídě, mezinárodní zkušenosti jsou vítány.

Mezinárodní manažerský program (CEMEX International Management Program) dává účastníkům pevné základy v oblastech ekonomických pojmů, systémů a nástrojů, které jsou základem pro úspěch v dnešním konkurenčním světě; rozvíjí týmovou spolupráci a realizační schopnosti a rozšiřuje síť kontaktů v naší firmě. Účastníci navštěvují kurzy na světově proslulých univerzitách, absolvují řadu on-line školení a připraví projekt, kde mají za úkol vytvořit konkrétní přínos pro CEMEX. Každoročně se na tento program vybírá jen určitý počet řídících pracovníků. Partnery programu jsou univerzity INSEAD, Stanford a ITESM.

Global Leadership Program (GLP) je institucionální program rozvoje talentů zaměřený na vrcholový management, který převezme vůdčí pozice ve společnosti CEMEX. Cílem tohoto programu je:

  • Posílit naši kulturu a sloužit jako zdroj konkurenční výhody pomocí efektivního vedení lidí
  • Poskytnout účastníkům znalosti z řízení změn nezbytných k podpoře inovací a adaptability firmy na nové obchodní kontexty
  • Urychlit připravenost řídících pracovníků s potenciálem převzít pozice vrcholového vedení
  • Udržet si a motivovat klíčové talenty

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved