Produkty a služby

Samozhutňující superplastifikátory

Jedná se o specificky navržené vysoce kvalitní tekuté přísady používané při výrobě samozhutňujícího betonu s vysokou konzistencí. Jsou obzvláště užitečné při výrobě prefabrikátů, podlah a při betonáži ploch se složitou nebo hustou výztuží.

Samozhutňující superplastifikátory

APLIKACE


Použití samozhutňujících superplastifikačních přísad může být užitečné pro:
  • prefabrikovaný beton, kde jsou vyžadovány vysoké rané pevnosti,
  • prefabrikovaný beton, který má být vrané fázi vystaven namáhavému provozu nebo nárazům,
  • velké plochy podlah,
  • rychlé účinné lití základů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

  • Vysokých raných pevnosti lze dosáhnout při velmi vysoké konzistenci.
  • Výsledkem je soudržný beton snízkým krvácením.
  • Vysoce kvalitní povrchy.
  • Rychlé lití se sníženými náklady na pracovní sílu a vybavení.
  • Kratší doba pro odstranění bednění. 

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved