Produkty a služby

Speciální hydraulická pojiva

Speciální hydraulická pojiva vyráběná společností CEMEX Cement, k.s. nabízí řešení pro veškeré požadavky moderního stavitelství. Naše speciální pojiva jsou určena na úpravu soudržných zemin pro všechny typy staveb.


Dokážeme splnit individuální potřeby, a to prostřednictvím na míru šitých řešení a produktů, jejíchž cílem je přinést to, co naši zákazníci požadují.

Jaké jsou výhody hydraulických pojiv?

Jsou určena pro úpravu a zlepšování zemin a vytváření nosných vrstev. Díky široké produktové řadě jsme shcopni se flexibilně přizpůsobovat aktuální situaci na stavbě. Poskytují lepší odolnost vůči půdně-mechanickým a fyzikálním vlivům.

Umožňují zpracování materiálu, který se nachází přímo na stavbě. Tím dochází ke snížení nákladů na odvoz, dovoz, skladkování a dovoz nového materiálu. Současně se redukují náklady na zhotovení stavebního díla díky zkrácení potřebného času na výstavbu. Při jejich použití dochází k citlivému zacházení se životním prostředím.

Speciální hydraulická pojiva:

Prachovice Geosol C

Prachovice Georoad

Mletá granulovaná vysokopecní struska

Použití zemních stabilizátorů GEOROAD při stavbě vozovky

 

Building the Future
Copyright © 2017 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved