Společnost CEMEX oznamuje návrh nabídky směnitelných dlužných směnek


Monterrey, Mexiko, 23. března 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila svůj záměr nabídnout směnitelné podřízené dlužné směnky v celkové nominální hodnotě 500 milionů USD, které budou splatné do roku 2015 (dále jen jako „dlužné směnky“) dle tržních a dalších podmínek, a to v transakci osvobozené od registrace dle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen jako “Zákon o cenných papírech”).

CEMEX zamýšlí udělit prvotním kupujícím dlužných směnek 30 denní opci navýšení (over-allotment option) na nákup dodatečných dlužných směnek v souhrnné nominální hodnotě až 75 milionů USD. Dlužné směnky budou směnitelné za americké depozitní certifikáty (ADS) společnosti CEMEX, a to na základě směnného kurzu, který bude stanoven. Úroková míra, přepočítací kurz a další podmínky dlužných směnek budou stanoveny v okamžiku stanovení ceny nabídky. Dlužné směnky budou obecné nezajištěné obligace společnosti CEMEX, které budou podřízené všem stávajícím a budoucím prioritním dluhům společnosti CEMEX.

V souvislosti s nabídkou dlužných směnek společnost CEMEX zamýšlí vstoupit do zajišťovací transakce (capped call transaction) ve spojení s jedním z prvotních kupujících. Očekává se, že tato transakce obecně sníží potencionální náklady společnosti CEMEX po budoucím převodu dlužných směnek. Pokud prvotní kupující využijí své opce navýšení, CEMEX může zvětšit velikost zajištěné transakce.

CEMEX zamýšlí použít čisté výnosy z nabídky dlužných směnek pro financování nákupu zajištěné transakce, pro obecné firemní účely a splacení dluhů, což může zahrnovat zadluženost dle Dohody o financování společnosti CEMEX v platném znění.

Dlužné směnky, zajištěné transakce a také ADS a Certificados de Participación Ordinaria (CPO) společnosti CEMEX, které jsou základem pro tyto cenné papíry, nebyly registrovány dle Zákona o cenných papírech ani jakýchkoli jiných platných státních zákonů o cenných papírech. Dle Nařízení 144A Zákona o cenných papírech budou dlužné směnky nabídnuty pouze způsobilým institucionálním kupujícím. Dlužné směnky a cenné papíry emitovatelné po výměně nemohou být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech (nejsou-li takto registrovány), pokud nepodléhají osvobození od registračních povinností Zákona o cenných papírech a příslušných státních zákonů o cenných papírech.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o předložení nabídek ke koupi cenných papírů. K prodeji těchto cenných papírů nesmí dojít v žádném státě, kde by taková nabídka, prodej nebo žádost byla nezákonná, a to před registrací nebo kvalifikací dle zákonů o cenných papírech jakéhokoli státu.

V Mexiku dlužné směnky nemohou být nabízeny, veřejně prodávány ani nemohou být předmětem zprostředkovatelských aktivit. Za informace uvedené v dokumentech souvisejících s touto nabídkou zodpovídá výhradně společnost CEMEX, nebyly kontrolovány ani schváleny Národní komisí pro banky a cenné papíry (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, „CNBV“) v Mexiku. Podmínky nabídky budou oznámeny CNBV nejpozději jeden pracovní den po datu prodeje nové emise dlužných směnek, a to pouze pro informativní účely, a nebude z nich vyplývat osvědčení kvality investice dlužných směnek ani solventnosti společnosti CEMEX.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved