CEMEX oznamuje stanovení ceny směnitelných podřízených dlužných směnek


Monterrey, Mexiko, 24. března 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila stanovení ceny 4,875% směnitelných podřízených dlužných směnek (dále jen jako „dlužné směnky“) v celkové nominální hodnotě 650 USD, které jsou splatné do roku 2015. CEMEX také udělil prvotním kupujícím dlužných směnek 30 denní opci navýšení (over-allotment option) na nákup dodatečných dlužných směnek v souhrnné nominální hodnotě až 65 milionů USD (na základě určitých omezení).

Dlužné směnky budou směnitelné na americké depozitní certifikáty (ADS) společnosti CEMEX, a to na základě prvotního přepočítacího kurzu 73,5402 ADS za 1.000 USD nominální hodnoty dlužných směnek, což je ekvivalent prvotní konverzní ceny přibližně 13.60 USD za ADS a oproti poslední ohlášené prodejní ceně ADS k 24. březnu 2010 představuje přibližně 30% konverzní prémii. Přepočítací kurz a konverzní cena budou upraveny po určitých událostech, jako je rozdělování dividend nebo dělení akcií. Společnost CEMEX očekává, že nabídka dlužných směnek bude uzavřena kolem 30. března 2010 po splnění různých obvyklých podmínek.

Úrok z dlužných směnek bude splatný pololetně ve splátkách 15. března a 15. září každý rok počínaje 15. září 2010. Dlužné směnky budou splatné 15. března 2015, pokud do té doby nebudou převedeny nebo vyplaceny v souladu s podmínkami. Společnost CEMEX může dlužné směnky vyplatit před datem splatnosti výhradně po určitých změnách ve srážkové dani v souvislosti s dlužnými směnkami, a to dle podmínek dalších omezení. Dlužné směnky budou obecné nezajištěné obligace společnosti CEMEX, které budou podřízené všem stávajícím a budoucím prioritním dluhům společnosti CEMEX.

V souvislosti s nabídkou dlužných směnek společnost CEMEX zamýšlí vstoupit do zajišťovací transakce (capped call transaction) ve spojení s jedním z prvotních kupujících. Očekává se, že tato transakce obecně sníží potencionální náklady společnosti CEMEX po budoucím převodu dlužných směnek. Pokud prvotní kupující využijí své opce navýšení, CEMEX může zvětšit velikost zajištěné transakce.

CEMEX zamýšlí použít čisté výnosy z nabídky dlužných směnek pro financování nákupu zajištěné transakce, pro obecné firemní účely a splacení dluhů, což může zahrnovat zadluženost dle Dohody o financování společnosti CEMEX v platném znění.

Dlužné směnky, zajištěná transakce a také ADS a Certificados de Participación Ordinaria (CPO) společnosti CEMEX, které jsou základem pro tyto cenné papíry, nebyly registrovány dle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933 (dále jen jako “Zákon o cenných papírech”) ani jakýchkoli jiných platných státních zákonů o cenných papírech. Dle Nařízení 144A Zákona o cenných papírech budou dlužné směnky nabídnuty pouze způsobilým institucionálním kupujícím. Dlužné směnky a cenné papíry emitovatelné po výměně nemohou být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech (nejsou-li takto registrovány), pokud nepodléhají osvobození od registračních povinností Zákona o cenných papírech a příslušných státních zákonů o cenných papírech.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o předložení nabídek ke koupi cenných papírů. K prodeji těchto cenných papírů nesmí dojít v žádném státě, kde by taková nabídka, prodej nebo žádost byla nezákonná, a to před registrací nebo kvalifikací dle zákonů o cenných papírech jakéhokoli státu.

V Mexiku dlužné směnky nemohou být nabízeny, veřejně prodávány ani nemohou být předmětem zprostředkovatelských aktivit. Za informace uvedené v dokumentech souvisejících s touto nabídkou zodpovídá výhradně společnost CEMEX, nebyly kontrolovány ani schváleny Národní komisí pro banky a cenné papíry (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, „CNBV“) v Mexiku. Podmínky nabídky budou oznámeny CNBV nejpozději jeden pracovní den po datu prodeje nové emise dlužných směnek, a to pouze pro informativní účely, a nebude z nich vyplývat osvědčení kvality investice dlužných směnek ani solventnosti společnosti CEMEX.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved