Média

Společnost CEMEX oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí roku 2015

Čisté příjmy z kontrolního podílu ve čtvrtletí vzrostly meziročně o 50 % a byly nejvyšší od třetího kvartálu roku 2009.

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX) dnes oznámila, že konsolidované čisté tržby dosáhly ve druhém čtvrtletí roku 2015 výše 3,8 miliard dolarů, což je oproti srovnatelnému období roku 2014 nárůst o 5 % u pokračujících podniků při porovnání za stejných podmínek a při započtení kurzových výkyvů. Provozní zisk EBITDA vzrostl během čtvrtletí oproti stejnému období roku 2014 o 1 % na 744 milionů dolarů. Při porovnání za stejných podmínek ve stejném období provozní zisk EBITDA stoupl o 13 %.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za druhé čtvrtletí roku 2015

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb při porovnání za stejných podmínek byl dán vyššími cenami našich produktů (v místních měnách) ve většině našich podniků a také vyššími objemy prodeje většiny našich produktů v Mexiku, Spojených státech, v Severní Evropě a v Asii.
  • Provozní zisk před odečtením dalších výdajů ve druhém kvartálu vzrostl o 9 % na 496 milionů dolarů.
  • Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku provozní zisk EBITDA ve druhém čtvrtletí roku 2015 stoupl o 1 % na 744 milionů dolarů, respektive o 13 % při porovnání za stejných podmínek u pokračujících podniků a při zohlednění kurzových výkyvů. Tento nárůst byl dán zejména vyššími příspěvky Spojených států, Mexika a Asie.
  • Marže EBITDA vzrostla v meziročním porovnání o 1,7 procentních bodů na 19,4 %.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí hodnoty 102 milionů dolarů oproti 63 milionům dolarů ve stejném období roku 2014.

Generální ředitel Fernando A. Gonzalez řekl: „Naše výsledky nás těší. Naše čisté příjmy z kontrolního podílu v tomto čtvrtletí byly nejvyšší za šest let. Navíc náš provozní zisk EBITDA vzrostl při porovnání za stejných podmínek o 13 %. Jedná se o třetí čtvrtletí s dvouciferným růstem zisku EBITDA při porovnání za stejných podmínek.

Co se týče financování, s potěšením oznamujeme, že k dnešku máme závazky od 19 finančních institucí, že plně splatí přibližně 1,94 miliard dolarů splatných v rámci naší Dohody o poskytnutí pomoci (Facilities Agreement), která je splatná v únoru 2017. Očekává se, že nový dluh bude definitivně umořen v roce 2020 s výhodou nižší úrokové míry, která by podle očekávání měla nakonec představovat úspory našich finančních výdajů téměř 20 milionů dolarů ročně.“

Konsolidované výsledky společnosti

Během druhého kvartálu roku 2015 dosáhly čisté příjmy z kontrolovaného podílu 114 milionů dolarů, což je zlepšení o 50 % oproti příjmu 76 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Celkový dluh včetně věčných dluhopisů klesl ve druhém kvartálu o 774 milionů dolarů.

Hlavní výsledky za druhé čtvrtletí 2015 podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čisté tržby našich podniků v Mexiku klesly ve druhém čtvrtletí roku 2015 o 9 % na 745 milionů dolarů oproti 816 milionům dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2014. Provozní zisk EBITDA stoupl o 4 % na 256 milionů dolarů oproti stejnému období předchozího roku.

Podniky CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve druhém kvartálu roku 2015 čisté tržby 1.008 milionů dolarů, což je oproti stejnému období roku 2014 nárůst o 5 %.

Provozní zisk EBITDA vzrostl ve druhém čtvrtletí roku 2015 o 31 % na 156 milionů dolarů ze 119 milionů dolarů ve stejném období roku 2014. V Severní Evropě čisté tržby ve druhém čtvrtletí roku 2015 klesly o 21 % na 904 milionů dolarů ve srovnání s 1.138 miliony dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2014. Provozní zisk EBITDA ve čtvrtletí dosáhl 111 milionů dolarů, což je o 8 % méně než ve stejném období minulého roku.

Čisté tržby ve druhém čtvrtletí v regionu Středozemí dosáhly 409 milionů dolarů, což je o 9 % méně ve srovnání s 449 miliony dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2014. Provozní zisk EBITDA ve čtvrtletí klesl o 25 % na 75 milionů dolarů oproti srovnatelnému období roku 2014.

Podniky CEMEX v Jižní, Střední Americe a v Karibiku vykázaly během druhého čtvrtletí roku 2015 čisté tržby 517 milionů dolarů, což oproti stejnému období roku 2014 představuje pokles o 8 %. Provozní zisk EBITDA klesl ve druhém čtvrtletí roku 2015 o 10 % na 160 milionů dolarů z 178 milionů dolarů ve druhém kvartálu roku 2014.

Podniky v Asii vykázaly ve druhém kvartálu roku 2015 nárůst čistého objemu tržeb o 11 % na 177 milionů dolarů ve srovnání s druhým kvartálem roku 2014 a provozní zisk EBITDA dosáhl 45 milionů dolarů, což je oproti stejnému období předchozího roku nárůst o 34 %.

###  

Více o CEMEXu

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává více než 900 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. CEMEX je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved