Média

CEMEX dokončil refinancování své smlouvy o úvěru z roku 2012

Společnost CEMEX úspěšně dokončila refinancování své smlouvy o úvěru z roku 2012, která byla splatná v roce 2017.

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX) dnes oznámila, že plně splatila celkovou nezaplacenou částku ve výši přibližně 1,94 miliardy USD, dlužnou na základě smlouvy o úvěru datované dne 17. září 2012, ve znění pozdějších změn a doplňků („smlouva o úvěru z roku 2012“), a to novými prostředky od 17 finančních institucí. Tito věřitelé se připojili k úvěrové smlouvě datované dne 29. září 2014, ve znění pozdějších změn a doplňků („úvěrová smlouva“), v rámci nových tranší, což společnosti CEMEX umožní zvýšit průměrnou životnost jejího syndikovaného bankovního dluhu na cca 4 roky. Další finanční instituce se mohou k úvěrové smlouvě připojit v následujících měsících.

Touto transakcí byly celkové závazky z úvěrové smlouvy navýšeny přibližně na částku 3,79 miliardy USD. Tyto závazky zahrnují cca. 620 milionů EUR a cca. 3,12 miliardy USD, z čehož asi 710 milionů USD je poskytnuto formou revolvingového úvěru. S ohledem na všechny závazky má nyní úvěrová smlouva amortizační profil dosahující cca. 10 % v roce 2017; 25 % v roce 2018; 25 % v roce 2019 a 40 % v roce 2020.

V důsledku tohoto refinancování nemá společnost CEMEX významnější dluhy splatné v letech 2016 a 2017 kromě přibližně 352 milionů USD ze směnitelných podřízených dlužných směnek se splatností v březnu 2016 a zhruba 373 milionů USD odpovídající první splátce úvěrové smlouvy v září 2017.

Kromě toho všechny tranše v rámci úvěrové smlouvy mají de facto tytéž podmínky, včetně příslušné přirážky k sazbě LIBOR ve výši 250 až 400 bazických bodů v závislosti na koeficientu zadluženosti společnosti CEMEX, a to následovně:

 Konsolidovaný výsledek zadluženosti

 Příslušná přirážka

 ≥ 5,50x 400 bazických bodů
 < 5,50x ≥ 5,00 350 bazických bodů
 < 5,00x ≥ 4,50 325 bazických bodů
 < 4,50x ≥ 4,00 300 bazických bodů
< 4,00x ≥ 3,50 275 bazických bodů
< 3,50x 250 bazických bodů

Aktuálně, s ohledem na koeficient zadluženosti společnosti CEMEX k 30. červnu 2015, je příslušná přirážka podle úvěrové smlouvy 350 bazických bodů a představuje zlepšení ve srovnání se 450 bazickými body platnými pro smlouvu o úvěru z roku 2012. V celoročním průměru znamená toto úvodní snížení příslušné přirážky o 100 bazických bodů úsporu na úrokových nákladech, která se blíží 20 milionům USD.

Nové tranše mají tytéž ručitele a balíček zajištění jako původní tranše podle úvěrové smlouvy. Úmluva o páce obsažená v úvěrové smlouvě zůstane do 31. března 2016 na 6,0x a poté začne postupně klesat až na 4,0x do 30. června 2019. „Jsme povzbuzeni dokončením této finanční transakce, jež nám umožnila plně splatit smlouvu o úvěru z roku 2012 dlouho před její splatností v únoru 2017,“ řekl José Antonio González, finanční ředitel CEMEXu. „Konsolidovali jsme nyní svůj syndikovaný bankovní dluh jedinou smlouvou s lepšími podmínkami, které více odrážejí naši finanční metriku. Jsme potěšeni zájmem, který tato transakce vyvolala na bankovním trhu, a neutuchající podporou našich věřitelů.“

Banco Santander (Mexiko) a BBVA Securities Inc. vystupovaly v této transakci jako Joint Lead Arrangers a Joint Bookrunners a rovněž jako věřitelé, a to přímo nebo prostřednictvím svých přidružených společností.

###  

Více o CEMEXu

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává více než 900 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. CEMEX je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity.

Kontaktní informace


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved