Média

Štěrkovna Spytihněv hostila více než 1200 návštěvníků

CEMEX zpřístupnil rekultivované těžební plochy veřejnosti u příležitosti Dne Země


PRAHA, 9. KVĚTNA 2016 – Společnost CEMEX Sand k. s. každoročně veřejnosti zpřístupňuje rekultivované těžební plochy štěrkovny Spytihněv u příležitosti Dne Země. V sobotu 7. května uspořádal CEMEX tradiční oslavu Dne Země pro obyvatele Napajedel a okolních obcí. Organizátoři z CEMEXu spolu s městem Napajedla, Klubem kultury Napajedla, Domem dětí a mládeže Matýsek, Skautem Napajedla a občanským sdružením Občané Napajedel zajistili bohatý program pro cca 1200 návštěvníků. Přes 600 dětí si odneslo medaili a tričko za úspěšné zvládnutí májové olympiády, kde se zábavnou formou učily poznávat přírodu a trénovaly fyzičku. Malí návštěvníci poznávali různé druhy místních ryb. Kdokoliv měl šanci zasadit si strom, výtvarně tvořit nebo tančit na hudbu kapely Rytmus pro život. Ekologicky vzdělávací charakter akce byl doplněn kulturním programem – vystoupily pěvecké a taneční soubory dětí z Domu dětí a mládeže Matýsek. V areálu štěrkopískovny probíhala dočasná výstava soch zvířat z recyklovaného kovu z KOVOZOO. Malí i velcí návštěvníci viděli, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat krásné a užitečné předměty.

Mezinárodní Den Země je sice v dubnu, ale napajedelští pořádají jeho oslavu kvůli slunečnému počasí a bujnější vegetaci až v květnu. Díky kvalitní vodě a dnu s jemným pískem se na štěrkovně daří okounkům, úhořům, kaprům, línům, sumcům a jeseteru. Na klidových ostrůvcích a poloostrovních plochách hnízdí ptáci a rostou pískomilné rostliny. Společným cílem je dosáhnout ekologicky udržitelného rozvoje a zachovat biologickou rozmanitost na místech, kde CEMEX působí. „Na štěrkovně postupně probíhá rekultivace. Nedaleko je zázemí, kde bude klidová zóna a naučná stezka. Pozemky, kde nyní těžíme, během pár let převedeme na město Napajedla. Odhadem za čtyři roky plánuje vedení města zprovoznit v areálu rekreační zónu s možností koupání pro pěší a cyklisty. Tomu bude předcházet úprava břehů, výsadba keřů a obnova charakteru původní krajiny,“ říká Stanislav Fojtů, výrobní manažer CEMEX Sand k. s.

Fotogalerie Den Země na štěrkovně Spytihněv 2016


###

O CEMEXu
CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX zaměstnává cca tisíc zaměstnanců v České republice a 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Cementárna, cementová mlýnice, lomy a štěrkovny v ČR mají certifikaci ISO – 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007.
CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice.
Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com

 


Kontakt pro média:
Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com  


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved