Kariéra

Strategické plánování

V podnikové oblasti strategického plánování máme přímý vliv na budoucí směřování společnosti tím, že pomáháme definovat strategický směr a hlavní priority CEMEXu. Naším úkolem je maximalizovat ziskový růst společnosti CEMEX, proto navrhujeme její vizi budoucnosti, odhadujeme makroekonomické a mikroekonomické trendy, stanovujeme prioritní podnikové činnosti a zeměpisné oblasti, na které bychom se měli zaměřit, a alokujeme investice společnosti. Dále vrcholovému managementu poskytujeme potřebné analýzy a doporučení pro efektivní rozhodování prostřednictvím rozpočtování, hodnocení a schvalování investic (kapitálových výdajů), ekonomické analýzy našich trhů i strategické plánování.


Poslání

Naším úkolem je využít kreativitu společnosti pro zajištění růstu ziskovost navzdory zvýšené konkurenci, konsolidaci odvětví i změnám v hospodářských cyklech v různých regionech a zemích. Dosahujeme toho například tím, že fungujeme jako prostředník mezi vyšším vedením, zaměstnaneckými oblastmi a provozem. Spolupracujeme se všemi podnikovými oblastmi i s externími zájmovými stranami, abychom shromáždili nejlepší a nejúplnější informace pro efektivní rozhodování. Podněcujeme organizační změny a realizujeme iniciativy, které zvyšují naši konkurenceschopnost a připravují nás na využívání příležitostí.

Staňte se součástí

Členové našeho týmu mají různé vzdělání a kulturní zázemí, kromě jiných specializací mají znalosti z rozvoje podnikání, finančního plánování, informačního managementu a strategického poradenství. Chcete-li v této oblasti uspět, musíte mít silné analytické, komunikační, kreativní a kooperační schopnosti. Tato dynamická práce přináší každý den jiné výzvy a obohacující příležitosti k vybudování kariéry.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved