Strategie CEMEXu v oblasti alternativních paliv ušetřila 1,8 milionu tun emisí CO2


Praha, 21. června 2012 – Společnost CEMEX informovala, že od roku 2005 investovala více než 175 milionů USD do úpravy svého výrobního procesu a instalace vybavení pro přípravu, manipulaci a dávkování alternativních paliv do svých cementových pecí. V roce 2011 CEMEX dosáhl ve své výrobě cementu přibližně 25% míry substituce alternativními palivy, což je mezi srovnatelnými společnostmi z celého světa největší procento. Strategie používání alternativních paliv společnosti CEMEX umožnila ušetřit téměř 2 miliony tun uhlí a 1,8 milionu tun emisí CO2 do atmosféry.

Jaké jsou výhody využívání odpadu jako paliva a jak společnost CEMEX používá alternativní paliva ve svých cementových pecích v rámci své uhlíkové strategie vysvětluje toto video.

Náhrada fosilních paliv alternativními palivy má hned několik výhod, například:

  • Snižuje emise skleníkových plynů
  • Šetří fosilní paliva pro budoucnost
  • Redukuje nutnost skládkování
  • Získává energii z odpaduSnižuje energetické náklady

Cílem společnosti CEMEX je dosáhnout do roku 2015 ve výrobě cementu 35% substituce alternativními palivy, přičemž je na dobré cestě ke splnění tohoto cíle.

Více informací o strategii a iniciativách společnosti CEMEX v oblasti udržitelnosti jsou k dispozici v její Zprávě o udržitelnosti 2011 (2011 Sustainable Development Report), která dosáhla aplikační úrovně GRI A+ ve čtyřech po sobě jdoucích letech a je k dispozici online na: http://goo.gl/5xm0w a jako iPad App na: http://goo.gl/nr08d


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved