Produkty a služby

Superplastifikančí přísady

Superplastifikátory jsou vysoce výkonné kapalné nebo práškové přísady, které slouží jako účinné reduktory vody nebo superplastifikátory, a jako takové je lze použít pro výrobu tekoucích nebo vysokopevnostních betonů.


Superplastifikační přísady

APLIKACE


Použití superplastifikátorů pro zvýšení konzistence na vysokou úroveň může zajistit, že:
  • Silně vyztužené úseky lze snáze betonovat,
  • Hluboké úseky, které lze obtížně zhutnit obvyklým způsobem, se snáze zhutňují,
  • Lze dosáhnout vysoce kvalitních povrchů,
  • Je možné čerpat beton na delší vzdálenosti.  

VLASTNOSTI A VÝHODY

  • Specifikované pevnosti jsou dosažitelné při vysoké zpracovatelnosti.
  • Lze dosáhnout redukce vody vintervalu od 15 do 35 %, což významně zlepšuje pevnosti u všech stáří betonu a zvyšuje trvanlivost díky výrobě betonu snižší propustností.
  • Rychlejší lití betonu smenšími náklady na pracovní sílu a vybavení.
  • Nízká propustnost betonu a tím i vyšší trvanlivost.

 

 

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved